Slik bygger vi Oslo

Bilfritt byliv

Byrådet ønsker økt byliv i et grønnere Oslo sentrum.

Hva er Bilfritt byliv?

Oslo kommune har som mål å skape et bedre bymiljø og økt byliv i sentrum.

Det tradisjonelle trafikanthierarkiet er snudd på hodet: myke trafikanter prioriteres sterkest, privatbilen kommer sist. Program for Bilfritt byliv har jobbet med fysiske tiltak som benker, belysning og kjøremønster, men også med planverk, medvirkning, målinger og kommunikasjon.

Arbeidet med økt byliv er en kontinuerlig prosess. Fra 2020 utvides bylivssatsingens kjerneområde til Tøyen og Grønland, i tillegg til sentrum innenfor Ring 1. I tillegg skal det også legges til rette for attraktive og levende nabolag over hele byen. Et av virkemidlene for å oppnå økt byliv er å frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser langs gatene og redusere gjennomgangstrafikk. På den måten skapes det mer plass til flere sitteplasser, sykkelveier, lekeplasser, arrangementer og aktiviteter, uteservering, handel og kunst- og kulturtiltak. 

Siden starten i 2016 har vi fjernet om lag 760 gateparkeringsplasser i sentrumssonen. Den frigjorte plassen vil kunne disponeres til tiltak for økt byliv eller nødvendig handicap-parkering, varelevering eller næringsparkering.

Bli med og lag byliv!

Vi vil ha med deg som er beboer, næringsdrivende eller bare aktiv i Oslo sentrum på å lage et mer levende byliv. Her har vi samlet fremgangsmåten for ulike aktiviteter i bilfritt byliv-området. 

Vi hjelper deg også gjerne på veien, uansett om du har en klar prosjektplan eller bare vil spille litt ball om hvordan idéen din kan bli virkelighet. Ta kontakt med oss på e-post: bilfrittbyliv@byr.oslo.kommune.no

Arrangementer

Vi vil at det skal skje ting i sentrum. Her finner du fremgangsmåten om du skal arrangere konserter, festivaler, dans i sentrum, demonstrasjoner, markeringer, filminnspillinger, fotografering, løp og ritt. Er du usikker på om det du skal arrangere passer inn i søknadene, er det bare å kontakte oss. 

Jeg vil lage et arrangement

Fysisk kunst, veggmaleri og byromsmøbler 

Vi vil fylle byen vår med kunst og møbler og andre spennende ting. Her finner du fremgangsmåten om du skal gjøre noe som endrer byrommet fysisk.

Jeg vil sette opp noe fysisk

Midlertidig uteservering

Her finner du fremgangsmåten om du skal søke om uteservering.

Jeg vil ha en uteservering

Redusert pris for leie av areal

Vi har en prøveordning der man kan forhandle om redusert leiepris for areal innenfor Ring 1. Dette kan gjelde både kortvarige kontrakter eller kontrakter som går over flere år. 

Når vi vurderer om dere kan få redusert pris for leie, ser vi blant annet på: 

  • Om tiltaket/arrangementet er i regi av frivillige eller ideelle organisasjoner.
  • Om tiltaket/arrangementet er i regi av kommersielle aktører, men uten at det er noen kjøpsplikt (for eksempel av varer, tjenester eller inngangspris), eller at formålet er markedsføring.

Hvor i sentrum blir det mer bilfritt?

Det markerte området under er definert som sonen for Bilfritt byliv. 

Hva skjer når?

Dette skjer i 2020

Bylivssatsingen 2020-2023 bygger videre på erfaringene fra Program Bilfritt byliv. Bylivssatsingens kjerneområder skal være sentrum, Tøyen og Grønland, men det skal også legges til rette for attraktive og levende nabolag over hele byen. 

I Bylivssatsingen frem mot 2023 skal det gjennomføres ulike bylivstiltak som:

  • flere gågater, torggater og sykkelveier
  • flere lekeplasser, og eksisterende skal rustes opp
  • midlertidige stengte gater, hvor beboerne får bestemme hva gata skal fylles med
  • flere benker og andre utemøbler, mer vegetasjon, bedre tilrettelegging for sykkel og økt tilgang på toaletter
  • mer kunst og bedre infrastruktur for kunst og kulturarrangementer i det offentlige rom

Dette skjedde i 2019

Handlingsplanen for 2019 inneholdt blant annet forslag til hvilke gater som kunne opparbeides permanent, samt forslag til tiltak som kunne bygge opp under Bilfritt bylivs rolle i markering av Oslo som miljøhovedstad 2019.

Vi jobbet mot permanente tiltak i Kirkegata, Olav Vs gate og Øvre Slottsgate. Øvre Slottsgate som gågate ble ferdig i juni 2019.

Handlingsplanen for 2019 (PDF 5MB).

Områdereguleringen "Byliv for alle" er ble sendt til politisk behandling. Dette skal være et verktøy for den langsiktige utviklingen av gater og byrom i Oslo, hvor fremkommeligheten for myke trafikanter skal forbedres.

Dette skjedde i 2018

Vi videreutviklet pilotområdene i 2018. Andre konkrete tiltak er utvikling av Dronningens gate til fotgjengerprioritert kulturstrøk, vi etablerte aktivitets- og lekeområde for barn og unge i Myntgata 2, og det ble flere benker og mer grønt i områdene hvor parkeringsplasser ble fjernet. 

Handlingsprogrammet for Bilfritt byliv 2018-2027 ble vedtatt av i Oslo bystyre 9. september 2018.

Dette skjedde i 2017

Arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum startet sommeren 2017, og byrådet valgte ut seks pilotområder med stort potensial til å øke bylivet. Les mer om de seks pilotområdene her.

Høsten 2017 ble Handlingsprogrammet 2018-2027 for økt byliv i Oslo sentrum sendt fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for byutvikling for videre behandling. Handlingsprogrammet for økt byliv gir et grunnlag for valg av konkrete tiltak, og skal inspirere og motivere kommunen og private til felles innsats for økt byliv. 

Oslos nye plasser

Kontakt oss

For pressehenvendelser:

Pressekontakt for byråd for byutvikling

Arild Hermstad (MDG)

E-post