Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for gående og syklende i Åsengata og Sandakerveien

Hva planlegger vi å gjøre?

Oslo kommune planlegger flere tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende i Åsengata og Sandakerveien.

 

Sykkelfelt:

 • Lage tosidig sykkelfelt i Åsengata mellom Vogts gate og Lammers’ gate.
 • Lage sykkelfelt nordover mot enveiskjøring i Åsengata fra Lammers’ gate til Hans Nielsen Hauges gate.
 • Lage sykkelfelt i nordgående retning i Sandakerveien mellom Bentsebrugata og Ivan Bjørndals gate.

 

Endret kjøremønster:

 • Gjøre Lammers’ gate enveiskjørt mot øst fra Åsengata til Nordkappgata.
 • Gjøre Åsengata enveiskjørt mot sør fra Hans Nielsen Hauges gate til Lammers’ gate.

 

Fortau og kryss:

 • Oppgradere fortau der det er behov.
 • Stramme inn kryssene Åsengata/Lammers’ gate og Lammers’ gate/Nordkappgata slik at avstanden blir kortere for gående som krysser veien, og hastigheten på biltrafikken går ned.

Kartillustrasjon over kjøreretninger

Konsekvenser for parkering i området

 • Gateparkering fjernes i Åsengata mellom Vogts gate og Lammers’ gate.
 • Gateparkering fjernes i Sandakerveien mellom Bentsebrugata og Ivan Bjørndals gate.
 • I Lammers’ gate vil det kun være mulig å parkere på sørsiden av gaten.
 • Gateparkering og varelevering på vestsiden av Åsengata, mellom Lammers’ gate og Hans Nielsen Hauges gate, vil forbli som i dag.
 • HC-plassene vil fortsatt ligge i nærheten av dagens plassering.

Hvor skjer dette?

De foreslåtte tiltakene er i Åsengata, Sandakerveien og Lammers' gate.

Når gjøres dette?

Vi planlegger å gjennomføre arbeidet i løpet av høsten 2020.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Sykkelfelt i Åsengata og Sandakerveien vil øke trafikksikkerheten for syklende og bidra til å knytte sammen eksisterende sykkeltilrettelegging på Storo, Sagene og Grünerløkka. Sykkelfelt gjør også til at færre velger å sykle på fortauet, som betyr mer plass for gående. Krysstiltakene vil korte ned avstanden for gående som krysser veien og bidra til å redusere hastigheten på biltrafikken.