Ankerhagen og Trafotaket

Ankerhagen og Trafotaket er et utviklingsprosjekt i Bydel Frogner.

I utviklingsprosjektet for Trafotaket og Ankerhagen skal man knytte de to områdene bedre sammen gjennom gjennomtenkte løsninger og tilrettelagte aktivitetsmuligheter for en helhetlig og aktiv møteplass, på tvers av alder, kjønn og interesser.

Hvorfor lager vi en plan for Ankerhagen og Trafotaket?

Ankerhagen og Trafotaket er etablerte møteplasser for folk i alle aldersgrupper i bydelen. Vi ønsker å skape en enda bedre møteplass til glede for alle innbyggerne. Derfor ønsker vi å knytte Ankerhagen bedre sammen med Trafotaket for å skape en helhet for mange ulike brukergrupper og innbyggere på tvers av alder og interesser.

Utvikling og medvirkning

Arbeidet med Ankerhagen og Trafotaket har vært ute på anbud og bydelen har valgt leverandør. Dette er Betongpark AS. Det er lagt til grunn at man skal ha fokus på smarte og miljøvennlige løsninger, økt aktivitetsmangfold på tvers av alder, kjønn og interesser. Utviklingen skal foregå i nært samarbeid med innbyggere, brukergrupper og naboer. Dette skal vektlegges.

Medvirkningsarbeidet vil påbegynnes sommeren 2021, og informasjon om det videre arbeidet vil publiseres på denne nettsiden.

Vi er godt kjent med at det er mange engasjerte naboer og brukere av parken, som lurer på om når vi kommer med mer informasjon om hva som skal skje.

Betongpark AS setter straks i gang en medvirkningsprosess for å få gode innspill fra alle typer brukere av området, fordi vi ønsker deres forslag til utvikling av området. Ingen avgjørelser om hva som skal gjøres, er fattet ennå. Betongpark vil være til stede fysisk i området for å snakke direkte med brukere og de vil distribuere en spørreundersøkelse digitalt til en stor mengde brukere i alle aldre.

Betongpark er markedsledende innen bygging av aktivitetsparker, ikke kun skateparker. Det er ikke planlagt skatepark på området.

Vi gleder oss til prosessen og ser frem til å utvikle området som en sosial og aktiv møteplass på tvers av interesser, alder og kjønn.

Strategisk plan for Ankerhagen og Trafotaket

Planens tre hovedmål for utviklingsarbeidet for Ankerhagen og Trafotaket:

 • Arbeidet skal knytte områdene bedre sammen gjennom større aktivitetsmangfold
 • Løsningene skal ha en tydelig miljøvennlig profil
 • Arbeidet skal gjennomføres på en måte som gir rom for medvirkning og Innbyggerinvolvering

Hvor ligger Ankerhagen og Trafotaket?

Trafotaket og Ankerhagen ligger mellom Parkveien, Hansteens gate, Reichweins gate, Observatoriegata og Cort Adelers gate i Bydel Frogner.

   

   Kontakt oss

   Kontakt Bydel Frogner

   E-post