Ankerhagen og Trafotaket

Ankerhagen og Trafotaket er et utviklingsprosjekt i Bydel Frogner.

Prosjektet Ankerhagen/Trafotaket er nå ferdigstilt. Det er tredoblet antall benker i parken og nye sittegrupper for ungdommen på Trafotaket.
Medvirkningsprosessen har vært bred og spesielt innspill fra de gruppene bydelen vanligvis ikke hører fra, har vært viktige føringer.
Ungdom har selv valgt ut møbler og farger på sittegruppene på Trafotaket, og treningsapparatet.

Bydelen bestilte røde benker, men fikk rosa. Tilbakemeldinger fra innbyggerne på fargen har vært kun positive, så fargen blir. De single benkene er fastmontert, mens piknikkbordene er løse, slik at brukerne kan flytte på dem etter behov.
Blomsterkassene inneholder siv, fordi de ikke trenger vedlikehold, annet enn nedklipping om våren. Blomster-/plantekassene var ønsket av innbyggerne som deltok i medvirkningsprosessen, men bydelen har ikke ressursen til å stelle og se etter planter, så valget falt på siv.
Det gjenstår å sette opp et ballfangernett og sette ut flere søppelkasser.

Prosjektet var begrenset i tid og omfang. Bydelen har ingen flere planer for området i nærmeste fremtid.

Hvorfor lager vi en plan for Ankerhagen og Trafotaket?

Ankerhagen og Trafotaket er etablerte møteplasser for folk i alle aldersgrupper i bydelen. Vi ønsker å skape en enda bedre møteplass til glede for alle innbyggerne. Derfor ønsker vi å knytte Ankerhagen bedre sammen med Trafotaket for å skape en helhet for mange ulike brukergrupper og innbyggere på tvers av alder og interesser.

Utvikling og medvirkning

Arbeidet med Ankerhagen og Trafotaket har vært ute på anbud og bydelen har valgt leverandør. Dette er Betongpark AS. Det er lagt til grunn at man skal ha fokus på smarte og miljøvennlige løsninger, økt aktivitetsmangfold på tvers av alder, kjønn og interesser. Utviklingen skal foregå i nært samarbeid med innbyggere, brukergrupper og naboer. Dette skal vektlegges.

Medvirkningsarbeidet som er utført av Betongpark AS er nå avsluttet, og en oppsummering av funnene kan leses i denne rapporten. Funnene vil legges til grunn i det videre arbeidet med området.

Ungdommer fra 10. klasse på Ruseløkka ungdomsskole var den 23. og 24. februar med i en medvirkningsprosess i prosjektet Ankerhagen/Trafotaket. De kom med innspill til utforming av området.

Les rapporten fra ungdommenes medvirkningsprosess

Strategisk plan for Ankerhagen og Trafotaket

Planens tre hovedmål for utviklingsarbeidet for Ankerhagen og Trafotaket:

  • Arbeidet skal knytte områdene bedre sammen gjennom større aktivitetsmangfold
  • Løsningene skal ha en tydelig miljøvennlig profil
  • Arbeidet skal gjennomføres på en måte som gir rom for medvirkning og Innbyggerinvolvering

Hvor ligger Ankerhagen og Trafotaket?

Trafotaket og Ankerhagen ligger mellom Parkveien, Hansteens gate, Reichweins gate, Observatoriegata og Cort Adelers gate i Bydel Frogner.

Kontakt oss

Kontakt Bydel Frogner