Ankerhagen og Trafotaket

Ankerhagen og Trafotaket er et utviklingsprosjekt i Bydel Frogner.

I utviklingsprosjektet for Trafotaket og Ankerhagen skal man knytte de to områdene bedre sammen gjennom gjennomtenkte løsninger og tilrettelagte aktivitetsmuligheter for en helhetlig og aktiv møteplass, på tvers av alder, kjønn og interesser.

Hva skjer når?

I løpet av juni 2022 vil Betongpark levere benker, treningsapparater og blomsterkasser til området. Leveransen har vært forsinket på grunn av korona og utfordringer med å få tak i utstyr.

Det er flere planer om å gjøre området hyggeligere og mer attraktivt for brukere av parken. Det gjenstår noen avklaringer med Elvia, før prosjektet ferdigstilles for denne gangen.

Alle skilter i området er allerede byttet ut med ny visuell design og oppdatert tekst. Hele prosjektet er visuelt utformet i Oslofarger og fargene er valgt av innbyggere i egne medvirkningsprosesser.

Hvorfor lager vi en plan for Ankerhagen og Trafotaket?

Ankerhagen og Trafotaket er etablerte møteplasser for folk i alle aldersgrupper i bydelen. Vi ønsker å skape en enda bedre møteplass til glede for alle innbyggerne. Derfor ønsker vi å knytte Ankerhagen bedre sammen med Trafotaket for å skape en helhet for mange ulike brukergrupper og innbyggere på tvers av alder og interesser.

Utvikling og medvirkning

Arbeidet med Ankerhagen og Trafotaket har vært ute på anbud og bydelen har valgt leverandør. Dette er Betongpark AS. Det er lagt til grunn at man skal ha fokus på smarte og miljøvennlige løsninger, økt aktivitetsmangfold på tvers av alder, kjønn og interesser. Utviklingen skal foregå i nært samarbeid med innbyggere, brukergrupper og naboer. Dette skal vektlegges.

Medvirkningsarbeidet som er utført av Betongpark AS er nå avsluttet, og en oppsummering av funnene kan leses i denne rapporten. Funnene vil legges til grunn i det videre arbeidet med området.

Ungdommer fra 10. klasse på Ruseløkka ungdomsskole var den 23. og 24. februar med i en medvirkningsprosess i prosjektet Ankerhagen/Trafotaket. De kom med innspill til utforming av området.

Les rapporten fra ungdommenes medvirkningsprosess

Strategisk plan for Ankerhagen og Trafotaket

Planens tre hovedmål for utviklingsarbeidet for Ankerhagen og Trafotaket:

 • Arbeidet skal knytte områdene bedre sammen gjennom større aktivitetsmangfold
 • Løsningene skal ha en tydelig miljøvennlig profil
 • Arbeidet skal gjennomføres på en måte som gir rom for medvirkning og Innbyggerinvolvering

Hvor ligger Ankerhagen og Trafotaket?

Trafotaket og Ankerhagen ligger mellom Parkveien, Hansteens gate, Reichweins gate, Observatoriegata og Cort Adelers gate i Bydel Frogner.

   

   Kontakt oss

   Kontakt Bydel Frogner

   E-post