Til innhold
Skole og utdanning

Voksenopplæring

Eksamen

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det er mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske. Kunnskapsdepartementet ser på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Om voksenopplæring

Oslo Voksenopplæring (Oslo VO) tilbyr

  • grunnskole for voksne
  • videregående opplæring for voksne
  • opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
  • spesialundervisning på grunnskolenivå for voksne
  • realkompetansevurdering

Søk om voksenopplæring

Du søker om voksenopplæring på Voksenopplæring Servicesenter. Her kan du få informasjon om du har rett til opplæringen du ønsker, og du kan få rådgivning og hjelp til å søke.

Sentre for voksenopplæring

I tillegg tilbys det undervisning for voksne i fengsel ved Voksenopplæringen Grønland.

Voksenopplæringens servicesenter

Gå til siden til voksenopplæringens servicesenter.