Voksenopplæring

Om voksenopplæring

Oslo Voksenopplæring (Oslo VO) tilbyr

  • grunnskole for voksne
  • videregående opplæring for voksne
  • opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
  • spesialundervisning på grunnskolenivå for voksne
  • realkompetansevurdering

Søk om voksenopplæring

Du søker om voksenopplæring på Voksenopplæring Servicesenter. Her kan du få informasjon om du har rett til opplæringen du ønsker, og du kan få rådgivning og hjelp til å søke.

Sentre for voksenopplæring

I tillegg tilbys det undervisning for voksne i fengsel ved Voksenopplæringen Grønland.

Voksenopplæringens servicesenter

Gå til siden til voksenopplæringens servicesenter.