Til innhold
Utdannings- og yrkesveiledning

Yrkes- og utdanningsmessa (You) i Oslo Spektrum

You-messa er for elever i 10. trinn i Osloskolen, foreldre, og andre som vil vite mer om videregående opplæring. Messa holdes i Oslo Spektrum én gang i året.

Åpningstider for messa 2019

 • Tirsdag 5. november 08:30–20:00 (langåpent for besøk av foresatte)
 • Onsdag 6. november 08:30–14:30.

Pris

Arrangementet er gratis.

Hvor skal det være?

Arrangementet holdes i Spektrum, i Oslo.

Hvem kan komme på messa?

 • Elever på 9. og 10. trinn i Osloskolen
 • Elever på Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
 • Elever i voksenopplæringen
 • Elever i mottaksgrupper
 • Foresatte
 • Andre som ønsker informasjon om videregående opplæring 

Disse finner du på You-messa

På You-messa har alle utdanningsprogrammene egne stands der de presenterer fagområder og yrkesmuligheter. Her kan osloungdom – og deres foresatte – spørre om alt de måtte ønske, og få en smakebit av alle mulighetene. 

I tillegg har disse stand

 • Karriereenhetene i Oslo med utdannings- og yrkesveiledning
 • UngInfo
 • InfoOslo
 • Elevorganisasjonen
 • Elev- og læringsombudet
 • Oslo voksenopplæring
 • Forsvaret
 • Universitetet i Oslo
 • Oslomet
 • Fagskolen Oslo Akershus

Standene for programområdene er et samarbeid mellom skolene og næringslivet.

Samarbeidspartnere

 • Ambulansefagets opplæringskontor
 • AOF Opplæringskontor
 • Byggopp – Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk
 • Elektronikkbransjen
 • Elkjøp
 • Din opplæring – opplæringskontor for service og samferdsel
 • KOM – Opplæringskontoret for salgs- og matbransjen
 • Lærlingekompaniet
 • Læring Øst
 • Malermestrenes opplæringskontor – Oslo
 • Matindustriens opplæringskontor
 • Nelfos opplæringskontor, Oslo og omegn
 • OK stat
 • OKAB – Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene
 • OKJ – Opplæringskontoret for jernbanesektoren
 • OPPHEI – Opplæringskontoret for heisfaget
 • Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag i Oslo
 • Opplæringskontoret for tømrerfaget
 • Opplæringskontoret for ventilasjons- og blikkenlagerfaget
 • Rørentreprenørenes opplæringskontor – Oslo og omegn
 • Securitas
 • Skan-kontroll
 • Varehandelens opplæringskontor
 • XXL

Målet med You-messa

Målet med You-messa er at elever og foresatte skal få kunnskap om utdanningsprogrammene i videregående opplæring for å kunne ta et riktig utdanningsvalg. "Riktig” valg første gang styrker sjansen for at elevene lykkes i sin videregående opplæring. 

You-messa arrangeres som et ledd i Osloskolens plan for en helhetlig utdannings- og yrkesveiledning. You-messa arrangeres av Utdanningsetaten i Oslo i tett samarbeid med Karriereenhetene i Osloskolen, fagnettverkene, opplæringskontor og bransjer. Lærlinger/elever har aktiviteter og er viktige bidragsytere på messen. 

Les mer om videregående skole i Oslo.