Yrkes- og utdanningsmessa (You) i Oslo Spektrum

Vil du hjelpe oss med en enkel brukertest?

Det tar 5 minutter:)

You-messa er for elever i 10. trinn i Osloskolen, foreldre, og andre som vil vite mer om videregående opplæring. Messa holdes i Oslo Spektrum én gang i året.

You-messa 2020

Messa i 2020 er avlyst på grunn av koronasituasjonen. Elevene på tiende trinn vil få tilgang til en digital løsning som alternativ til messa når denne er ferdig utvikla. Vi er tilbake i Oslo Spektrum i november 2021.

Pris

Arrangementet er gratis.

Hvor skal det være?

Arrangementet holdes i Spektrum, i Oslo.

Hvem kan komme på messa?

 • Elever på 9. og 10. trinn i Osloskolen
 • Elever på Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
 • Elever i voksenopplæringen
 • Elever i mottaksgrupper
 • Foresatte
 • Andre som ønsker informasjon om videregående opplæring 

Disse finner du på You-messa

På You-messa har alle utdanningsprogrammene egne stands der de presenterer fagområder og yrkesmuligheter. Her kan osloungdom – og deres foresatte – spørre om alt de måtte ønske, og få en smakebit av alle mulighetene. 

I tillegg har disse stand

 • Karriereenhetene i Oslo med utdannings- og yrkesveiledning
 • UngInfo
 • InfoOslo
 • Elevorganisasjonen
 • Elev- og læringsombudet
 • Oslo voksenopplæring
 • Forsvaret
 • Universitetet i Oslo
 • Oslomet
 • Fagskolen Oslo Akershus

Standene for programområdene er et samarbeid mellom skolene og næringslivet.

Målet med You-messa

Målet med You-messa er at elever og foresatte skal få kunnskap om utdanningsprogrammene i videregående opplæring for å kunne ta et riktig utdanningsvalg. "Riktig” valg første gang styrker sjansen for at elevene lykkes i sin videregående opplæring. 

You-messa arrangeres som et ledd i Osloskolens plan for en helhetlig utdannings- og yrkesveiledning. You-messa arrangeres av Utdanningsetaten i Oslo i tett samarbeid med Karriereenhetene i Osloskolen, fagnettverkene, opplæringskontor og bransjer. Lærlinger/elever har aktiviteter og er viktige bidragsytere på messen. 

Les mer om videregående skole i Oslo.