Yrkes- og utdanningsmessa (You) i Oslo Spektrum

You-messa er for elever i 10. trinn i Osloskolen, foreldre, og andre som vil vite mer om videregående opplæring. Messa holdes i Oslo Spektrum én gang i året.

You-messa 2021

YoU-messa 2021 blir ikke avholdt i Oslo Spektrum. I stedet blir det laget informasjon på SnapChat. Legg til Faddern2021 på Snap fra slutten av oktober for informasjon om de 15 utdanningsprogrammene og andre sider ved videregående opplæring.

Pris

Arrangementet er gratis.

Hvem kan komme på messa?

 • Elever på 9. og 10. trinn i Osloskolen
 • Elever på Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
 • Elever i voksenopplæringen
 • Elever i mottaksgrupper
 • Foresatte
 • Andre som ønsker informasjon om videregående opplæring

Disse finner du på You-messa

På You-messa har alle utdanningsprogrammene egne stands der de presenterer fagområder og yrkesmuligheter. Her kan osloungdom – og deres foresatte – spørre om alt de måtte ønske, og få en smakebit av alle mulighetene.

I tillegg har disse stand

 • Karriereenhetene i Oslo med utdannings- og yrkesveiledning
 • UngInfo
 • InfoOslo
 • Elevorganisasjonen
 • Elev- og læringsombudet
 • Oslo voksenopplæring
 • Forsvaret
 • Universitetet i Oslo
 • Oslomet
 • Fagskolen Oslo Akershus

Standene for programområdene er et samarbeid mellom skolene og næringslivet.

Målet med You-messa

Målet med You-messa er at elever og foresatte skal få kunnskap om utdanningsprogrammene i videregående opplæring for å kunne ta et riktig utdanningsvalg. "Riktig” valg første gang styrker sjansen for at elevene lykkes i sin videregående opplæring.

You-messa arrangeres som et ledd i Osloskolens plan for en helhetlig utdannings- og yrkesveiledning. You-messa arrangeres av Utdanningsetaten i Oslo i tett samarbeid med Karriereenhetene i Osloskolen, fagnettverkene, opplæringskontor og bransjer. Lærlinger/elever har aktiviteter og er viktige bidragsytere på messen.

Les mer om videregående skole i Oslo.