Hersleb videregående skole

Om aktiviteten

Kom på Åpen dag og møt engasjerte elever og lærere. Sjekk hjemmesiden, Facebook og Instagram for å få vite mer om oss. Velkommen til en spennende skole i sentrum!

Tid og sted

Dato

Onsdag 8. februar

Tid

16:00-20:00

Sted

Herslebs gate 20B