Videregående skole

Det er vilbli.no som er den offisielle informasjonskanalen for å søke om plass på videregående. Der finner du svar på det meste rundt det å søke om plass i videregående skole.