Skoleoversikt og skoletilhørighet

Finn barneskole

Vi tar forbehold om at mindre feil i kartet kan forekomme.

Resultat for LØRENFARET

Løren skole
Gå til skolens hjemmeside

Skolegrensene er veiledende og revideres av Utdanningsetaten hver høst. Foresatte vil få plass til sitt/sine barn ved skolen de tilhører i henhold til skolegrensene, eller ved den nærmeste skolen med ledig plass. Foresatte kan også søke sitt/sine barn over til en annen skole.