Skoleoversikt og tilhørighet

Høring av ungdomsskoletilhørighet og endring av inntaksområdet

I 2023 og 2024 åpner to nye ungdomsskoler i bydel Sagene, og i tillegg blir Bjølsen skole omstrukturert til ren barneskole. Utdanningsetaten ønsker dine innspill.