Skolehagene

Her finner du oversikt over hvilke skoler som har tilgang til skolehager, og om de har egen eller bruker Geitmyra i Oslo.

Hva er en skolehage?

En skolehage er en liten hage som brukes og driftes av skolen. I skolehagen har elevene mulighet til å lære ved å gjøre. Her kan de kultivere jorda, dyrke grønnsaker og høste frukt. Skolehagen kan være en læringsarena i arbeidet med forskjellige fag, for eksempel naturfag og mat og helse. Geitmyra og andre skolehager i Oslo er viktige møteplasser og populære fristeder for elever, familier og andre som søker frodige grøntområder midt i en travel by.

Bymiljøetaten jobber for tiden sammen med Utdanningsetaten med omfattende utviklingsplaner for Geitmyra skolehage i tråd med politiske føringer. Da er målsettingen at Geitmyra skolehage skal videreutvikles til å fungere som en praktisk og tverrfaglig læringsarena og som et kompetansesenter for øvrige skolehager i byen. Målsettingen er at alle elever i Osloskolen deltar i skolehageundervisning i løpet av grunnskolen som en del av den ordinære opplæringen.

Nettsiden til Oslo kommunale skolehager.

Hvor ligger skolehagene?

Skolehagene er spredt utover hele Oslo. Noen ligger sammen med skolene, og andre skolehager ligger for seg. Det er 30 forskjellige skolehager som brukes av cirka 40 ulike skoler. Geitmyra er den største skolehagen og er hovedbase for skolehagevirksomheten.

Vår skole har ikke skolehage – kan vi få?

Har ikke skolen en skolehage? Ta saken opp med FAU, kontaktlærer, eventuelt rektor. Alle skoler som tilrettelegger for drift i egen skolehage kan søke om driftsmidler for inntil 2000 kroner, og kan få veiledning.

Hvem er ansvarlige for å drifte skolehagene?

Geitmyra skolehage er faglig og pedagogisk senter for skolehagevirksomheten i Oslo. Her kan man få hjelp og råd til etablering og drift av sin skolehage, og de holder kurs for lærere og ansatte ved Aktivitetsskolen.

Skoler som har tilgang til skolehage