Skolehagene

Hva er en skolehage?

En skolehage er en liten hage som brukes og driftes av skolen. I skolehagen har elevene mulighet til å lære ved å gjøre. Her kan de kultivere jorda, dyrke grønnsaker og høste frukt. Skolehagen kan være en læringsarena i arbeidet med forskjellige fag, for eksempel naturfag og mat og helse. Geitmyra og andre skolehager i Oslo er viktige møteplasser og populære fristeder for elever, familier og andre som søker frodige grøntområder midt i en travel by.

Bymiljøetaten jobber for tiden sammen med Utdanningsetaten med omfattende utviklingsplaner for Geitmyra skolehage i tråd med politiske føringer. Da er målsettingen at Geitmyra skolehage skal videreutvikles til å fungere som en praktisk og tverrfaglig læringsarena og som et kompetansesenter for øvrige skolehager i byen. Målsettingen er at alle elever i Osloskolen deltar i skolehageundervisning i løpet av grunnskolen som en del av den ordinære opplæringen.

Nettsiden til Geitmyra skolehage.

Hvor ligger skolehagene?

Skolehagene er spredt utover hele Oslo. Noen ligger sammen med skolene, og andre skolehager ligger for seg. Det er 30 forskjellige skolehager som brukes av cirka 40 ulike skoler. Geitmyra er den største skolehagen og er hovedbase for skolehagevirksomheten.

Vår skole har ikke skolehage – kan vi få?

Har ikke skolen en skolehage? Ta saken opp med FAU, kontaktlærer, eventuelt rektor. Alle skoler som tilrettelegger for drift i egen skolehage kan søke om driftsmidler for inntil 2000 kroner, og kan få veiledning.

Hvem er ansvarlige for å drifte skolehagene?

Geitmyra skolehage er faglig og pedagogisk senter for skolehagevirksomheten i Oslo. Her kan man få hjelp og råd til etablering og drift av sin skolehage, og de holder kurs for lærere og ansatte ved Aktivitetsskolen. 

Kontakt

Leder for Oslo kommunale skolehager

Besøksadresse
Oslo kommunale skolehager/Geitmyra skolehage, Kierschowsgate 9

Postadresse
Kierschowsgate 9, 0462 Oslo

Tore Faller
Telefon: 22 38 25 20
E-post:

Skoler som har tilgang til skolehage

Oversikt over skolehagene
SkoleBruker GeitmyraAnnen skolehage
Abildsø skoleHar skolehage ved skolen
Bestum skoleHar skolehage på Hullbergmyra
Bjølsen skoleX
Bjørnsletta skole Har skolehage ved skolen 
Bogstad AKSHar skolehage ved skolen
Bryn skoleHar skolehage ved skolen
Bolteløkka AKS X
Ellingsrudåsen skole Har skolehage ved skolen 
Grefsen skoleHar skolehage ved skolen 
Grünerløkka AKS X
Høybråten skoleHar skolehage ved skolen
Høyenhall skoleHar skolehage ved skolen
Ila AKS, 3.trinn + mottak X
Lambertseter skoleHar skolehage ved skolen
Lilleborg skoleX
Linderud skole og Linderud AKSHar skolehage på Brobekk
Lønnebakken skoleX
Manglerud skoleHar skolehage ved skolen
Marienlyst AKSHar skolehage ved skolen
Møllergata skoleHar skolehage ved skolen
Nordre Aker skoleX
Ruseløkka skoleHar skolehage på Hengsenga
Rustad skoleHar skolehage ved skolen
Sagene skoleX
Skøyen skoleHar skolehage ved skolen
Smestad skoleHar skolehage ved skolen
Stovner vgsHar skolehage ved skolen 
Sykehusskolen i OsloHar skolehage ved skolen
Trasop skoleHar skolehage ved skolen 
Trosterud skoleHar skolehage ved skolen 
Tåsen AKSX
Ullevål skoleX
Vestre Aker skoleX
Voksen skoleHar skolehage ved skolen
Vålerenga skoleHar skolehage på Brobekk
OsloMet X
Oslo Montesorri X
Den tyske skolen X
Nydalen vgsX
Nyskolen i OsloX