Til innhold
Skole og utdanning

Hjem–skolesamarbeid i Osloskolen

Eksamen

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det er mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske. Kunnskapsdepartementet ser på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Veilederen Samarbeid hjem–skole gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS.

Last ned råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeid (PDF).

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet. Hjem-skolesamarbeid gir tips om hvordan du som foresatt kan bidra til et inkluderende skolemiljø og være med å påvirke skolens utvikling. 

Veilederen er laget av Utdanningsetaten i Oslo på oppdrag fra byråd for oppvekst og kunnskap.