Til innhold

Tilrettelegging og fritak av eksamen

Tilrettelegging og fritak av eksamen

Enkelte kan søke om tilrettelegging av eksamen. Les om hvem som kan søke om tilrettelegging, når du må søke, og hva slags tilrettelegging du kan søke om.

Hvem kan søke?

Hvis du har behov for tilrettelegging av eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, kan du søke om dette.

Du kan ikke søke om tilrettelegging på grunn av manglende norskkunnskaper.

Du må dokumentere behovet

Dokumentasjonen må være skrevet av sakkyndig instans (for eksempel av fastlegen din dersom det gjelder medisinske forhold), og må dokumentere og anbefale tiltakene du søker om. Ta kontakt med Privatistkontoret i god tid før søknadsfristen hvis du er usikker på hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden.

Hva kan du søke om?

 • Utvidet tid ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen: Du får 10 minutter mer i forberedelsestiden eksamensdagen.
 • Utvidet tid ved skriftlig eksamen: På 5-timers eksamen er det 60 minutter og på 4-timers eksamen er det 45 minutter utvidet tid. På todelt eksamen fordeles den utvidede tiden forholdsmessig etter varigheten på del 1 og del 2, slik at du får litt mer tid på hver del.
 • Opplesing av eksamensoppgaven
 • Skjermet eksamensplass
 • Skrivehjelp ved skriftlig eksamen. Du dikterer din besvarelse til en som skriver for deg. Du godkjenner teksten og leverer din besvarelse.

I enkelte tilfeller kan du søke om å få endret eksamensform, men det er ikke mulig i alle fag. Du kan for eksempel ikke endre eksamensform i norsk, språkfag eller naturfag.

 

Når må du søke?

 • Innen 15. september (høstsemesteret)
 • Innen 1. februar (vårsemesteret)

Dersom du kan dokumentere at behovet for tilrettelegging har oppstått etter fristen og  at dette ikke var noe du kunne vite på forhånd, kan du søke etter fristen. Sendes søknaden for tett opp mot eksamensperioden kan det være at vi ikke rekker å behandle søknaden din i tide.

 

Slik søker du

 • 1Du må være oppmeldt i PrivatistWeb i faget og ha betalt eksamensavgiften
 • 2Fyll ut søknadsskjema

  Fyll ut søknadsskjema for særskilt tilrettelegging av privatisteksamen i Oslo. Du må søke på nytt hvert semester du tar eksamen.

 • 3Send dokumentasjon til Privatistkontoret i Oslo

  Etter at du har sendt søknaden får du kopi av søknaden på e-post med omslagsark. Bruk omslagsarket for å sende oss dokumentasjonen i posten. På konvolutten skriver du: Privatistkontoret i Oslo, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo.

  Du får svar innen fire uker.

   

Fritak i norsk sidemål eller kroppsøving

Hvem har rett til fritak i norsk sidemål?

 • Elever som har hatt rett til særskilt språkopplæring på ungdomsskolen eller på videregående skole.
 • De som har problemer med å greie begge målformene på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig.
 • De som ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole.

Hvor skal du henvende deg?

Har du hatt fritak i norsk sidemål på grunnskole eller videregående skole og skal ta eksamen i norsk kan du sende en e-post til Privatistkontoret. Husk å skrive fullt navn og fødselsdato slik at vi kan kontakte deg for å føre fritaket på ditt kompetansebevis. Fritak i sidemål på grunnskolen dokumenteres med vitnemål.

Hvem har rett til fritak i kroppsøving?

Kan du dokumentere at all tilrettelegging i faget er skadelig, kan du ha rett til fritak i kroppsøving. Send inn søknad med dokumentasjon fra sakkyndig instans til Privatistkontoret.