Til innhold
Privatisteksamen

Tilrettelegging og fritak av eksamen

Slik foregår privatisteksamen våren 2020

Privatistkontoret i Oslo planlegger å gjennomføre alle privatisteksamener. Vi vil legge tilrette for at eksamen blir arrangert i tråd med nasjonale smittevernråd.

Tilrettelegging og fritak av eksamen

Enkelte kan søke om tilrettelegging av eksamen. Les om hvem som kan søke om tilrettelegging, når du må søke, og hva slags tilrettelegging du kan søke om.

Hvem kan søke?

Hvis du har behov for tilrettelegging av eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, kan du søke om dette.

Du kan ikke søke om tilrettelegging på grunn av manglende norskkunnskaper.

Du må dokumentere behovet

Dokumentasjonen må være skrevet av sakkyndig instans som må dokumentere og anbefale tiltakene du søker omSakkyndig instans er for eksempel legen din dersom det gjelder medisinske forhold. Gjelder det lese- og skrivevansker vil det være logoped eller PPT som er rett sakkyndig instans. Ta kontakt med Privatistkontoret i god tid før søknadsfristen hvis du er usikker på hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. Henvendelser på e-post må merkes med "til Privatistkontoret".

Hva kan du søke om?

Du kan søke om ulike typer tilrettelegging. Det er ikke mulig å tilrettelegge i alle fag. Privatistkontoret tilrettelegger så langt råd er. Under rubrikken "Annet" kan du skrive spesifikt hvilken tilrettelegging du søker om. Eksempler på særskilt tilrettelegging du kan søke om, er listet opp nedenfor.

I enkelte tilfeller kan du søke om å få endret eksamensform, men det er ikke mulig i alle fag. Du kan for eksempel ikke endre eksamensform i norsk, språkfag eller naturfag. Eksamensformen er fastsatt i læreplanen for faget og endring av eksamensform er en omfattende tilrettelegging som krever en grundigere sakkyndig uttalelse. 

Det må beregnes lengre behandlingstid for tilrettelegging av enkelte muntlig-praktiske-, praktiske- og tverrfaglig praktiske fag.

 

Skriftlig eksamen

 • Utvidet tid: På 5-timers eksamen er det 60 minutter og på 4-timers eksamen er det 45 minutter utvidet tid. På todelt eksamen fordeles den utvidede tiden forholdsmessig etter varigheten på del 1 og del 2, slik at du får litt mer tid på hver del.
 • Skjermet eksamensplass.
 • Opplesning av eksamensoppgaven der ingen hjelpemidler er tillatt (for eksempel del en av to-delt eksamen) utføres av en medhjelper. 
 • Skrivehjelp der ingen hjelpemidler er tillatt (for eksempel del en av to-delt eksamen) utføres av en medhjelper.
 • I fag der alle hjelpemidler er tillatt, kan du bruke lese- og skrivestøttende programmer på din datamaskin. Alle enheter må være tilkoblet med ledning. Skrivestøttende programmer må være tastaturbasert. Du behøver ikke søke om dette, men må ha alle programmer lokalt lagret på din datamaskin. Les dokumentet: "Anbefalinger for bruk av datamaskin ved skriftlig privatisteksamen" (PDF 0,4MB)

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

 • Utvidet tid: 10 minutter mer i forberedelsestiden på eksamensdagen.
 • Opplesing av eksamensoppgaven.
 • Skjermet eksamensplass i forberedelsestiden (kun i enkelte eksamenslokaler).

Dersom du søker om annen tilrettelegging enn utvidet tid eller opplest oppgave og i tillegg har registrert ønske om faglærer som eksaminator ved muntlig/muntlig-praktisk eksamen, tas det forbehold om du vil få din faglærer som eksaminator.

Praktisk og tverrfaglig-praktisk eksamen

 • Eventuell utvidet tid gjelder kun på eksamensdagen (kun i enkelte fag).
 • Opplesing av eksamensoppgaven.

Når må du søke?

Søknadsfristen er den samme som oppmeldingsfristen. Sakkyndig uttalelse som anbefaler tilretteleggingen du søker om, må sendes per post sammen med omslagsarket innen fristen som er

 • Innen 15. september for høstsemesteret
 • Innen 01. februar for vårsemesteret

Det er kun Privatistkontoret som kan fatte vedtak om tilrettelegging av privatisteksamen.

Slik søker du

 • 1Du må være oppmeldt i PrivatistWeb i faget og ha betalt eksamensavgiften
 • 2Fyll ut søknadsskjema
 • 3Send dokumentasjon til Privatistkontoret i Oslo

  Etter at du har sendt søknaden får du kopi av søknaden på e-post med omslagsark. Sakkyndig uttalelse som anbefaler tilretteleggingen du søker om, må sendes per post sammen med omslagsarket innen søknadsfristen. På konvolutten skriver du: Privatistkontoret i Oslo, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo.

  Det må påregnes saksbehandlingstid. 

   

Fritak i norsk sidemål eller kroppsøving

Hvem har rett til fritak i norsk sidemål?

 • Elever som har hatt rett til særskilt språkopplæring på ungdomsskolen eller på videregående skole.
 • De som har problemer med å greie begge målformene på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig.
 • De som ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole.

Hvor skal du henvende deg?

Har du hatt fritak i norsk sidemål på grunnskole eller videregående skole og skal ta privatisteksamen i norsk, må du kontakte Privatistkontoret for informasjon om videre saksgang

Hvem har rett til fritak i kroppsøving?

Kan du dokumentere at all tilrettelegging i faget er skadelig, kan du ha rett til fritak i kroppsøving. Send inn søknad med dokumentasjon fra sakkyndig instans til Privatistkontoret.