Til innhold
Klage på privatisteksamen

Fag du kan hurtigklage på våren 2018

Hurtigklage gjelder for enkelte fellesfag og programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.

Her kan du sende hurtigklage

 • Norsk
 • Matematikk
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Biologi
 • Teknologi og forskningslære
 • Kommunikasjon og kultur
 • Medie- og informasjonskunnskap
 • Treningslære 2
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk
 • Spansk
 • Rettslære
 • Samfunnsøkonomi
 • Marknadsføring og leiing
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettar
 • Informasjonsteknologi
 • Økonomistyring
 • Økonomi og leiing
 • Historie og filosofi
 • Reiseliv og språk
 • Psykologi

Les mer om klage og finn klageskjema.