Bruk av Internett under skriftlig eksamen

Hvis du kan bruke pc under eksamen er det ikke alle nettsteder du får lov til å bruke. Du finner oversikt over tillatte nettbaserte hjelpemidler som vil være tilgjengelig under eksamen.

Gjør deg kjent med nettstedene før eksamen

Hvis du ønsker å bruke nettstedene under eksamen anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med nettstedene på forhånd. Dersom nettstedene ikke er nevnt i listen over tillatte nettressurser, som feks. Vimeo eller Youtube, vil du ikke få tilgang til dette under eksamen.

Nettstedene som er tillatt under eksamen er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider og at funksjonaliteten er annerledes enn når du bruker nettstedene hjemme. 

Nettsteder du kan bruke under skriftlig eksamen

Ved stor pågang på et nettsted under eksamen, kan du oppleve at nettsidene henger eller oppleves som trege. Lexin kan ha begrenset kapasitet under eksamen på grunn av stor pågang nasjonalt. Alle nettstedene driftes av eksterne leverandører. Vi anbefaler derfor at du også tar med papirbaserte hjelpemidler.

Se oversikt over Tillatte nettbaserte hjelpemidler til eksamen.

 

Andre hjelpemidler ved eksamen

Les mer om hvilke hjelpemidler du kan ha under eksamen