Til innhold

Nye inntaksområder for skoleåret 2017/2018 er klare

Utdanningsetaten har besluttet nye inntaksområder neste skoleår.

Inntaksområde for nye Holmen skole

Holmen skole åpner til skolestart 2018 og inntaksområdet til Holmen skole opprettes høsten 2016. Utdanningsetatens beslutning legger opp til tidlig oppstart av Holmen skole fra skolestart 2017, slik at skolen starter opp med både 1. og 2. trinn i 2018. Beslutningen berører naboskolene Huseby, Slemdal, Smestad, Svendstuen og Voksen. Opprettelse av inntaksområde for Holmen skole (0,1MB PDF)

Sammenslåing av inntaksområdene til skolene Gran og Haugen

I henhold til skolebehovsplanen avvikles Gran skole ved skoleslutt i juni 2017 og skolens elever overføres til Haugen skole, derfor må inntaksområdene slås sammen. Sammenslåing av inntaksområdene til Gran og Haugen skoler (PDF 0,1 MB)

Tilbakestiller Østensjø skoles inntaksområde

For ett år siden, høsten 2015, besluttet Utdanningsetaten å overføre deler av Østensjø skoles inntaksområde til Godlia og Manglerud skoler. Siden den gang er Østensjø skole utvidet med en midlertidig paviljong, og det prosjekteres permanent utvidelse av skolen. Med bakgrunn i dette har Utdanningsetaten besluttet å tilbakestille Østensjø skoles inntaksområde til slik det var før høsten 2015. Tilbakestiller Østensjø skoles inntaksområde (PDF 0,1 MB).

Endre inntaksområdene til skolene Hasle og Teglverket

Teglverket skole har for mange skolestartere i 2017 og de kommende årene. Samtidig er Hasle skole vedtatt utvidet og vil ha ledig kapasitet ved ferdigstillelse av utbygging. Hasle skole vil være ferdig utvidet til skolestart i 2019. Utdanningsetaten har besluttet å overføre deler av Teglverket skoles inntaksområde til Hasle skole. Endring av inntaksområdene til Hasle og Teglverket skoler (PDF 0,1 MB)

Innskriving

Skolene vil selv sende ut invitasjon til innskriving for barn født i 2011. Barna møter vanligvis til innskriving ved sin bostedsskole i løpet av desember. Hver skole fastsetter selv tidspunkt for innskrivingen. Dag og tid kan derfor variere fra skole til skole.

Bakgrunn

Utdanningsetatens mål er at flest mulig av elevene skal få skoleplass ved den skolen som ligger i inntaksområdet de tilhører. Det er elevtallsveksten i Oslo, spesielt i enkelte bydeler, og bygging av nye skoler, som gjør at endringen av skolegrensene er nødvendige. Utdanningsetaten går hvert år gjennom inntaksområdene ved byens grunnskoler, for å sikre at det blir plass til alle 6-åringene som skal begynne på skolen kommende høst. Flytting før skolestart kan likevel gjøre at noen barn må henvises til en annen skole.

Kontakt oss

Lette du egentlig etter informasjon om ungdomstrinnet?

Det er besluttet at fra skolestart 2017 benyttes skoledefinerte inntaksområder for alle skoler med ungdomstrinn. Les om skoletilhørighet på ungdomstrinnet.