Til innhold

Leie skoler

Alle skoleanleggene i Oslo kommune kan leies.

Kontakt den aktuelle skolen for å få informasjon om utleie.

Hva koster det å leie?

Skolene leier ut lokalene sine til tre forskjellige priser.

Disse kan leie gratis

 • Frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo som:
  • har tiltak rettet mot skoleelever, som deltar i  skolekorps, kor, teatergrupper, dansegrupper og idrettsgrupper
  • har idrettstiltak for barn og unge under 25 år
  • er godkjente opplysningsorganisasjoner
  • lokallag av barne- og ungdomsorganisasjoner med tiltak til barn og unge under 25 år
  • har byomfattende tiltak for barn og unge under 25 år som primærformål, herunder også barn og unge som undervises i morsmål
 • Idrettslag med treningsgrupper for psykisk utviklingshemmede uansett alder
 • Der det organiseres tiltak med alderssammensatte grupper må minst 90 prosent av deltakerne være under 25 år.

Selvkost

 • Andre frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo

Hvem må betale?

Søknadsskjema for leie av skoler for frivillige organisasjoner (PDF).

Klage

Ved eventuelt avslag på forespørsel om å leie lokaler kan du klage. Klagen skal sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no

Relevante lenker