Underveisvurdering

Underveisvurdering gis i det daglige læringsarbeidet og i halvårsvurderingen. Elevene skal involveres i egenvurdering, forstå hva de skal lære og hva som forventes. De skal få tilbakemeldinger som forteller hva de mestrer og hva som må jobbes mer med.

Felles heldagsprøver, nasjonale prøver, statlige kartleggingsprøver og Osloprøver gir viktig informasjon om den enkelte elevs faglige ståsted. Dette er med å gi læreren et grunnlag for å tilpasse opplæringen for elevene, samt bidrar til å målrette kvalitetsutvikling og kompetanseheving for lærere.

Som et ledd i arbeidet med å sikre likeverdig vurdering av elever, gjennomføres felles heldagsprøver i utvalgte fag i Osloskolen. Ordningen omfatter elever både i grunnskolen og den videregående skole.