Kompetanseheving for ansatte

Kompetanseheving for våre ansatte, er et av de viktigste grepene for å sikre høy kvalitet i Osloskolen. Hvert år tilbys det rundt 30 000 kursplasser innenfor en rekke tema og fagfelt. I tillegg får hvert år mange hundre lærere støtte til å ta videreutdanning ved høgskoler og universiteter.

Mer informasjon om kompetanseheving i Osloskolen.