Fra ungdomsskole til videregående skole

Flere tiltak i Osloskolen skal bidra til at elevene gjør kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke:

  • Faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen
  • Kurs i utdanningsprogram på videregående skole for elever i 9. og 10. trinn.
  • Informasjonsmøter om videregående opplæring for elever og foresatte på 10. trinn
  • "Åpen dag" i januar og februar ved alle videregående skoler i Oslo.