Digitalisering av Osloskolen

Osloskolen har som mål at våre IKT-løsninger skal fremme effektiv undervisning.

Skoleplattform Oslo

De digitale løsningene våre, for elever, ansatte og foresatte, er samlet i en felles plattform som heter Skoleplattform Oslo. Med Skoleplattform Oslo menes IKT-systemer og aktiviteter for administrering, planlegging, gjennomføring, og oppfølging av undervisningen i Osloskolen. Løsningene legger til rette for kommunikasjon og samarbeid i Osloskolen.

Skoleplattform Oslo gir tilgang til informasjon og relevante arbeidsverktøy, og det er ulike verktøy for lærere, elever og foresatte. Foresatte kan logge seg på Skoleplattform Oslo for å få beskjeder fra skolen, informasjon om egne barn, fraværsoversikt og oversikt over fag og vurderinger. Foresatte, elever og ansatte logger seg inn i løsningen fra sin egen skoles nettside

Som forelder kan du logge deg inn på skoleplattformen her.

Skolemelding

Skolemelding er en meldings-app for Osloskolens foresatte, elever og ansatte. Appen er en del av Skoleplattform Oslo. Med Skolemelding kan foresatte få informasjonen fra skolen "rett i lomma".

Skolemelding kan lastes ned fra AppStore/Google Play til telefon og nettbrett. Vi anbefaler alle foresatte å laste ned appen.

Her kan du lese mer om Skolemelding.