Digitalisering av Osloskolen

Osloskolen har som mål at våre IKT-løsninger skal fremme effektiv undervisning.

Skoleplattform Oslo

De digitale løsningene våre, for elever, ansatte og foresatte, er samlet i en felles plattform som heter Skoleplattform Oslo. Med Skoleplattform Oslo menes IKT-systemer og aktiviteter for administrering, planlegging, gjennomføring, og oppfølging av undervisningen i Osloskolen.  Løsningene legger til rette for kommunikasjon og samarbeid i Osloskolen.

Skoleplattform Oslo gir tilgang til informasjon og relevante arbeidsverktøy, og det er ulike verktøy for lærere, elever og foresatte.  Foresatte kan logge seg på Skoleplattform Oslo for å få beskjeder fra skolen, informasjon om egne barn, fraværsoversikt og oversikt over fag og vurderinger. Foresatte, elever og ansatte logger seg inn i løsningen fra sin egen skoles nettside

Som forelder kan du logge deg inn på skoleplattformen her.

Skolemelding

Høsten 2018 lanserte Osloskolen Skolemelding. Skolemelding er en meldings-app for Osloskolens foresatte, elever og ansatte. Appen er en videreutvikling av Skoleplattform Oslo. Med Skolemelding kan foresatte få informasjonen fra skolen "rett i lomma".

Skolemelding kan lastes ned fra AppStore/Google Play til telefon og nettbrett. Vi anbefaler alle foresatte å laste ned appen.

Her kan du lese mer om Skolemelding.

 

Satsing på læringsteknologi

Skoleplattform Oslo utgjør grunnlaget for bruk av lærings­teknologi i Osloskolen. 

Byrådet vedtok  i 2016  en strategi for bruk av læringsteknologi i Osloskolen. Strategien inneholder ulike tiltak som skal følges opp av Utdanningsetaten i perioden 2017-2019.

Strategien dekker følgende hovedområder

  • Bedre pedagogisk bruk av læringsteknologi
  • Utvikling av ny læringsteknologi basert på skolens behov
  • Økt kunnskap om læringsteknologi

De siste årene har Utdanningsetaten tilbudt opplæring i grunnleggende koding og programmering for alle elever på 4. trinn.

Osloskolen deltar også i et 3-årig pilotprosjekt med programmering valgfag på ungdomstrinnet.