Kvalitetsutvikling og innsatsområder

Den kulturelle skolesekken og de praktiske og estetiske fagene

Andreinntaket til videregående skoler er klart

Alle søkere som har fått et nytt tilbud i andre inntaksrunde får en påminnelse på SMS/e-post om at inntaket er klart. All ungdom med rett til videregående opplæring har nå fått et skoletilbud.

De praktiske og estetiske fagene og Den kulturelle skolesekken (DKS) bidrar til bredde i skoledagen. Elevene utvikler kreative ferdigheter og kunst- og kulturforståelse, og får kjennskap til nasjonal kulturarv og internasjonal kulturtradisjon. Utdanningsetaten tilbyr:

  • Skoleutviklingsprosjekter med kunst og kultur
  • Veiledere i vurdering i musikk og kunst og håndverk
  • Videregående opplæring med fordypning i estetiske fag
  • Faste og valgfrie kunst- og kulturproduksjoner fra DKS

Les mer om Den kulturelle skolesekken i Oslo.