Kompetansebevis på avveie

Utdanningsetaten har oppdaget at flere privatister har fått et eller flere kompetansebevis i posten som tilhører en annen.

PRESSEMELDING, 24. juni 2022:

Gjelder det deg, ber vi om at du ikke åpner konvolutten, men sender den i retur til Utdanningsetaten.

- Vi er svært lei oss for at dette har skjedd. Vi jobber nå med å få oversikt over hvor stort omfang sikkerhetsbruddet har. Vi har også informert de det gjelder om hvordan de skal forholde seg til brevene de får i posten. Både Utdanningsetaten og vår leverandør Visma tar saken på det største alvor, sier Trond Lien, divisjonsdirektør i Utdanningsetaten.  

Bakgrunnen er at Utdanningsetaten har oppdaget et sikkerhetsbrudd knyttet til utsendelse av kompetansebevis etter privatisteksamen. Dette skyldes en teknisk feil i det skoleadministrative systemet Visma InSchool.

Et kompetansebevis er dokumentasjon på beståtte eksamener og inneholder navn, personnummer, fag og karakterer. Det er for tidlig å vite omfang og konsekvenser av sikkerhetsbruddet, men leverandøren vår frykter at det er mellom 500 og 1200 personer som er berørt.

Har du mottatt feil kompetansebevis, ber vi om at du ikke åpner brevet og sender det i retur til Utdanningsetaten. Du vet at brevet er feil, om det ikke er ditt navn som står på adressefeltet.

Kompetansebeviset som er feilsendt, skulle blitt sendt til noen andre. Vår leverandør jobber nå med å identifisere de som er berørt av feilen, og vi vil ta direkte kontakt med dem.

Utdanningsetaten har varslet Datatilsynet om saken.

For mer informasjon, ta kontakt med

Randi Hagen Eriksrud
Kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten
Tlf. 94 01 88 51