Til innhold
Fag- og yrkesopplæring

Viktig informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Oslo kommune åpner for gjennomføring av fag- og svenneprøver etter påske.

Oslo kommune åpner for gjennomføring av fag- og svenneprøver etter påske

Hvis du er lærling og vet at du skal opp til fag-/svenneprøve i vår, kan du forberede deg på at prøvenemnda tar kontakt med lærebedriften din og deg for å planlegge tidspunkt for din prøve. Det samme gjelder hvis prøven skal gjennomføres på en prøvestasjon, da får du innkalling fra Utdanningsetaten.

Utdanningsetaten har bedt prøvenemndene starte arbeidet med planlegging.

Prøvenemnda, lærebedrift og kandidat er alle ansvarlige for at prøven gjennomføres i tråd med helsefaglige råd og retningslinjer for smittevern gitt av lokale og nasjonale myndigheter.

Følg også med hos Utdanningsdirektoratet, for oppdatert informasjon til enhver tid.  Prøvene gjennomføres etter gjeldende forskrift for innhold og gjennomføring av fag-/svenneprøve.

Lærlinger er ansatte

Som lærling eller lærekandidat er du ansatt i en bedrift. Det er arbeidsgiver som regulerer arbeidsforholdet også for lærlinger og lærekandidater. Du skal møte på jobb som vanlig, hvis du ikke får annen beskjed fra bedriften. 

Du finner oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider

Har du blitt permittert eller har du fått varsel om permittering?

Du får informasjon om permittering fra arbeidsgiver/lærebedrift. Du kan også kontakte din tillitsvalgte i bedriften hvis du har spørsmål.

Husk at permittering er en midlertidig situasjon, og at arbeidsavtalen din fortsatt gjelder.

Registrer deg arbeidsledig og søk om dagpenger hos NAV

Veileder for utfylling av søknad om dagpenger for lærlinger (PDF 0,1MB)

Du finner informasjon dagpenger for permitterte på nav.no.

I søknaden om dagpenger til NAV,  må du laste opp og legge ved:

 • Permitteringsvarselet du har fått fra arbeidsgiveren din.
 • Arbeidsgiveren/lærebedriften din må også fylle ut et skjema fra NAV som heter "Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering". Hvis bedriften ikke har dette klart ennå må enten du eller bedriften ettersende dette til NAV.
  Avklar med din nærmeste leder hvordan dere løser dette.
 • Arbeidsavtalen din. Hvis du ikke finner den, ta kontakt med arbeidsgiver eller opplæringskontoret ditt.
 • Lærekontrakten din.
  • Lærebedrift eller opplæringskontor kan finne lærekontrakten i Altinn (papirkontrakter) eller VigoBedrift (digitale kontrakter. 
  • Papirkontrakt finner du i elektronisk postkasse (E-boks eller Digipost).
  • Elektronisk kontrakt (e-kontrakt) finner du på vigo.no.

Utdanningsetaten oppdaterer informasjonen på denne nettsiden fortløpende. Følg med daglig.