Lærling

Læreplassgaranti i Oslo

Viktig informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Koronasituasjonen har ført til endringer i fagopplæringa i Norge. Her har vi samlet relevant informasjon for deg som går i lære i Oslo.

I Oslo er du garantert læreplass i fagene under, hvis du oppfyller visse kriterier.

Bygg og anleggsteknikk

Betongfaget, tømrerfaget, malerfaget og murerfaget:

 • Alle fagene må være bestått
 • Karakteren 3 eller høyere i programfagene
 • Gjennomført yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker i Vg2
 • Vise motivasjon og interesse for lærefaget ved et intervju ved slutten av Vg2 og være aktiv søker til læreplass
 • Maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)

Les hele avtalen for betongfaget og tømrerfaget (PDF 0,6MB)

Les hele avtalen for malerfaget, murerfaget og tømrerfaget (PDF 0,6MB)

Helse- og oppvekstfag

Oslo kommune har et særlig ansvar for å etablere læreplasser i helsearbeiderfaget, aktivitørfaget, og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Så lenge antallet søkere til læreplass i disse fagene er lavere enn måltallet, skal alle kvalifiserte søkere tilbys plass.

Mer informasjon og krav til søkere finner du på sidene til Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag.

Restaurant og matfag

Kokkfaget og servitørfaget:

 • Vise motivasjon og interesse for lærefaget ved et intervju ved slutten av Vg2 og være aktiv søker til læreplass
 • Alle fagene må være bestått
 • Maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)

Les hele avtalen for kokkfaget og servitørfaget (PDF 0,6MB)

Service og samferdsel

Salgsfaget, sikkerhetsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, logistikkfaget og yrkessjåførfaget:

 • Kommuniserer godt i praksissituasjon, søknads- og intervjuprosess
 • Alle fagene må være bestått
 • Karakteren 3 eller høyere i programfagene
 • Gjennomført yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker i Vg2
 • Maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)

Les hele avtalen for salgsfaget, sikkerhetsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, logistikkfaget og yrkessjåførfaget (PDF 0,6MB)

Teknikk og industriell produksjon

Bilfaget lette kjøretøy, bilfaget tunge kjøretøy, billakkererfaget, bilskadefaget og reservedelsfaget:

 • Oppfyller krav til ungdomsrett (basis 1)
 • Har bestått alle fag fra Vg1 og Vg2 i utdanningsprogrammet med karakteren 3 eller bedre
 • Har gjennomfør praksis i yrkesfaglig fordypning i en av kontorenes godkjente lærebedrifter
 • Viser motivasjon for lærefaget ved intervju mot slutten av Vg2, samt er aktiv søker til læreplass
 • Har maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefravær for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)

Les hele avtalen for bilfag (PDF 0,6MB)

Industrimontørfaget, industrimekanikerfaget, platearbeiderfaget, gjenvinningsfaget og låsesmedfaget:

 • Oppfyller krav til ungdomsrett (basis 1)
 • Har bestått alle fag fra Vg1 og Vg2 i utdanningsprogrammet med karakteren 3 eller bedre
 • Har gjennomfør praksis i yrkesfaglig fordypning i en av kontorenes godkjente lærebedrifter
 • Viser motivasjon for lærefaget ved intervju mot slutten av Vg2, samt er aktiv søker til læreplass
 • Har maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefravær for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)
 • Har godt muntlig fagspråk som kreves for å oppfylle kravene til HMS i bransjen
 • Oppfyller særskilte krav til vandelsattest der det kreves
 • Forplikter seg til å ta førerkort etter avtale der det kreves

Les hele avtalen for mekaniske fag (PDF 0,6 MB)

Vi jobber med flere læreplassgarantier

Vi jobber med å få på plass avtaler for flere fag. Samarbeidsavtalene er inngått mellom Utdanningsetaten og opplæringskontor eller bransjeorganisasjoner innen de ulike utdanningsprogrammene.

Slik skaffer du deg læreplass

Les om hvordan du skaffer deg læreplass.