Lærekontrakt, lønn og arbeidsavtale

Informasjon om lærekontrakt, arbeidsavtale, lønn og oppsigelse for lærlinger.

Samtykke til tidlig fag- eller svenneprøve

På grunn av koronasituasjonen har du mulighet til å gjennomføre prøva før du har oppfylt det vanlige kravet til læretid.

Lærekontrakt og arbeidsavtale

Lover og regler som gjelder for alle arbeidstakere

Som lærling er du underlagt de lover og regler som gjelder for alle arbeidstakere:

Lærekontrakt

Når du får en læreplass, skal du og bedriften inngå en lærekontrakt for læretida. Både bedrift og lærling må underskrive kontrakten. Nå blir kontraktene signert elektronisk, så pass på at du er registrert med rett kontaktinformasjon i Vigo. Melding om signering av e-kontrakt kommer til mobilnummeret du står med i Vigo.

Slik signerer du elektronisk kontrakt, e-kontrakt (PDF 0,5 MB)

Godkjenning av lærekontrakt

Behandlingstid for godkjenning av lærekontrakter er normalt 14 dager.

Du kan søke Lånekassen om stipend og lån når lærekontrakten er godkjent. Stipend og lån blir ikke utbetalt før læretiden har startet. Søk om stipend og lån her.

Arbeidsavtale

I tillegg til lærekontrakten må du og bedriften inngå en arbeidsavtale. Dette er en avtale om lønn og arbeidsforhold. Arbeidsavtalen skal gjelde like lenge som lærekontrakten. Om du fortsetter i bedriften etter at læretiden, må dere skrive en ny arbeidsavtale.

Lønn under læretiden

Dersom du arbeider i en bedrift som har tariffavtale, er det utarbeidet egne lønnssatser for lærlinger. Arbeider du i en bedrift uten tariffavtale, kan lønn variere fra bedrift til bedrift.

For de fleste fag er læretiden to år, der det første året er opplæring og siste året praksis. Du har kun rett på lønn for praksisperioden av læretiden, men mange bedrifter velger å fordele lønnen for praksisen over begge årene du jobber som lærling. På denne måten får du utbetalt lønn under hele læretiden.

De aller fleste lærlinger får lønn etter følgende modell:

  1. halvår: 30% av fagarbeiderlønn
  2. halvår: 40% av fagarbeiderlønn
  3. halvår: 50% av fagarbeiderlønn
  4. halvår: 80% av fagarbeiderlønn

Oppsigelse eller heving av lærekontrakt

En lærekontrakt eller opplæringskontrakt kan heves dersom:

  • en av partene gjør seg skyldig i vesentlige brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet.
  • lærlingen/lærekandidaten/lærebedriften viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet.
  • lærlingen/lærekandidaten meddeler skriftlig at det vil være en urimelig ulempe for han å fortsette ut kontraktstiden

Heving ved enighet

Dersom begge parter er enige om å avslutte læreforholdet, sendes en melding om heving av lære- eller opplæringskontrakt til Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring.

Heving ved uenighet

Parten som ønsker å heve lærekontrakten må ta kontakt med avdeling for fagopplæring. Kontakt veileder i utdanningsprogrammet. Avdeling for fagopplæring vil prøve å få til en løsning slik at man unngår å heve kontrakten.

Etter at kontrakten er hevet

  • Avdeling for fagopplæring er ansvarlig for å lage kompetansebevis til lærlingen/lærekandidaten, og sende brev til lærling og lærebedrift om at kontrakten er hevet.
  • Bedriften er ansvarlig for å skrive en oversikt over hvilke kompetansemål lærlingen/lærekandidaten har fått opplæring i, disse sendes lærlingen/lærekandidaten.
  • Lærlingen/lærekandidaten er ansvarlig for å ta kontakt med oppfølgingstjenesten ved skolen eleven gikk på før læretiden startet.

Kontaktinformasjon

Administrasjon og prosjekter

Sentralbord til avdeling for fagopplæring

Telefon: 23 05 10 07 (08:00 - 15:35)
E-post:

Avdelingsdirektør

Anita Tjelta
E-post:

Seksjonssjef for veilederseksjonen

Jan Tvedt
Mobil: 91 65 33 91
E-post:

Seksjonssjef for prøve- og kontraktsadministrasjon

Marianne Waage
Mobil: 41 29 03 90
E-post:

Spesialkonsulent II

Long Le
Mobil: 91 65 88 51
E-post:

Spesialkonsulent II

Nina Merete Skovly
Mobil: 92 08 03 22
E-post:

Kursansvarlig

Thomas Nordli Andersen
Mobil: 91 65 88 52
E-post:

Veileder

Mari Snekkevåg Flyen
Mobil: 96 09 18 68
E-post: