Til innhold

Lærekontrakt, lønn og arbeidsavtale

Informasjon om lærekontrakt, arbeidsavtale og lønn og oppsigelse for deg som er lærling.

Lærekontrakt og arbeidsavtale

Lover og regler som gjelder for alle arbeidstakere

Som lærling er du underlagt de lover og regler som gjelder for alle andre arbeidstakere:

Lærekontrakt

Finn skjema for lærekontrakt og arbeidsavtale.

Når du får en læreplass skal du inngå en lærekontrakt mellom deg og bedriften for lærlingtiden. Både bedrift og lærling må underskrive kontrakten. Send tre eksemplarer til Utdanningsetaten, Avdeling for fagopplæring for godkjenning. Med kontakten må du sende kompetansebevis eller relevante attester og arbeidsavtalen.

Arbeidsavtale

I tillegg til lærekontrakten må du og bedriften du er lærling hos også inngå en arbeidsavtale. Arbeidsavtalen er en avtale om lønn og arbeidsforhold mellom deg og bedriften. Arbeidsavtalen skal gjelde like lenge som lærekontrakten. Om du fortsetter i bedriften etter at læretiden er over må dere lage en ny arbeidsavtale.

Lønn under læretiden

Dersom du arbeider i en bedrift som har tariffavtale med NHO, er det utarbeidet egne lønnssatser for lærlinger. Arbeider du i en bedrift uten tariffavtale kan lønn variere fra bedrift til bedrift.

For de fleste fag utgjør læretiden to år, hvorav første året er opplæring og siste året praksis. Du har kun rett på lønn for praksisperioden av læretiden, men mange bedrifter velger å fordele lønnen for praksisen over begge årene du jobber som lærling. På denne måten får du utbetalt lønn under hele tiden du er lærling.

De aller fleste lærlinger får lønn etter følgende modell:

  1. halvår: 30% av fagarbeiderlønn
  2. halvår: 40% av fagarbeiderlønn
  3. halvår: 50% av fagarbeiderlønn
  4. halvår: 80% av fagarbeiderlønn

Oppsigelse/heving av lærekontrakt

En lærekontrakt/opplæringskontrakt kan heves dersom:

  • en av partene gjør seg skyldig i vesentlige brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet.
  • lærlingen/lærekandidaten/lærebedriften viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet.
  • lærlingen/lærekandidaten meddeler skriftlig at det vil være en urimelig ulempe for han eller henne å fortsette ut kontraktstiden

Heving ved enighet

Dersom begge parter er enige om å avslutte læreforholdet, sendes en melding om heving av lære/ opplæringskontrakt til Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring.

Heving ved uenighet

Parten som ønsker å heve lærekontrakten må ta kontakt med avdeling for fagopplæring. Kontakt veileder i utdanningsprogrammet. Avdeling for fagopplæring vil prøve å få til en løsning som innebærer at man unngår å heve kontrakten.

Etter at kontrakten er hevet

  • Avdeling for fagopplæring er ansvarlig for å lage kompetansebevis til lærlingen/lærekandidaten, og sende brev til lærling og lærebedrift om at kontrakten er hevet.
  • Bedriften er ansvarlig for å skrive en oversikt over hvilke kompetansemål lærlingen/lærekandidaten har fått opplæring i, disse sendes lærlingen/lærekandidaten.
  • Lærlingen/lærekandidaten er ansvarlig for å ta kontakt med oppfølgingstjenesten ved skolen eleven gikk på før læreforholdet startet.

Kontaktinformasjon

Administrasjon

Sekretær

Eva Waage
Mobil: 23 05 10 07
E-post:

Avdelingsdirektør

Anita Tjelta
E-post:

Nestleder - seksjonssjef - bedriftsveiledning

Jan Tvedt
Mobil: 916 53 391
E-post:

Seksjonssjef - prøve- og kontraktsadministrasjon

Marianne Waage
Mobil: 412 90 390
E-post:

Økonomikoordinator

Long Le
Mobil: 916 58 851
E-post:

Økonomiansvarlig

Erdem Topal
Mobil: 960 91 986
E-post:

Informasjon

Informasjonsmedarbeider

Lars Lindland
Mobil: 960 91 899
E-post:

Prosjekter

Prosjektleder

Kristin Bergundhaugen
Mobil: 959 74 953
E-post:

Prosjektmedarbeider

Marit Strand
Mobil: 907 35 922
E-post: