Informasjon til lærlinger som skal opp til fag- eller svenneprøve

Avdeling for fagopplæring arrangerer normalt samlinger for 2. års lærlinger i de større fagene. I år er det ikke mulig å ha fysiske møter og vi har derfor fått prøvenemndene til å si litt om fag- eller svenneprøven i en video.

Her finner du oversikt over fagene det er laget videoer i, og lenke til videoen. Noen filmer er ikke klare ennå, men de kommer i løpet av mars/april.

Informasjonsvideoer
FagVideolenke
Automatiseringsfagethttps://vimeo.com/488487494/3a16171b1c
Bakerfagethttps://vimeo.com/498296379/21067f3b06
Barne- og ungdomsarbeiderfagethttps://vimeo.com/497661775/7c4193118c
Betongfagethttps://vimeo.com/498296558/ac24920cc5
Bilfaget, lette kjøretøyhttps://vimeo.com/504852379/d35c684ee3
Bilskadefagethttps://vimeo.com/504822338/c33c3c2b9a
Elektrikerfagethttps://vimeo.com/488487794/b3e0b4c30e
Energimontørfagethttps://vimeo.com/488488214/eea36f0a5d
Frisørfagethttps://vimeo.com/508417249/b8b57fad20
Helsearbeiderfaget - prøvestasjonhttps://vimeo.com/540559679/40db38a0c3
Helsearbeiderfaget - bedrifthttps://vimeo.com/497666457/c55e0bf8c5
IKT-servicefagethttps://vimeo.com/497664289/74a1da00bf
Institusjonskokkfagethttps://vimeo.com/498296715/c95ac3af0a
Kokkfagethttps://vimeo.com/488488541/8977c934a3
Konditorfagethttps://vimeo.com/498296131/5dd2a24ee0
Logistikkfagethttps://vimeo.com/503084397/c2328385d2
Mediegrafikerfagethttps://vimeo.com/503084540/f58dd37b66
Murerfagethttps://vimeo.com/504845609/d46e464400
Møbelsnekkerfagethttps://vimeo.com/503084131/e64021bc17
Reiselivfagethttps://vimeo.com/694868400/91381941fe
Resepsjonsfagethttps://vimeo.com/694868525/82deb3a60c
Reservedelsfagethttps://vimeo.com/504826062/2f6606fa65
Rørleggerfagethttps://vimeo.com/488489020/9669644010
Salgsfagethttps://vimeo.com/694868674/33f50e08d9
Servitørfagethttps://vimeo.com/488489290/246da79f7e
Sikkerhetsfagethttps://vimeo.com/503083887/28ad0c65c3
Telekommunikasjonsmontørfagethttps://vimeo.com/488489454/beaf18478d
Tømrerfagethttps://vimeo.com/488489536/14a2231141
Yrkessjåførfagethttps://vimeo.com/519952695/9d770c7c35