Tilskudd for lærebedrifter

Basistilskudd

Bedrifter som tar inn lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, får et nasjonalt basistilskudd. Det samme gjelder bedrifter som har kandidater for fagbrev på jobb. Tilskuddet blir betalt ut av Oslo kommune til godkjente lærebedrifter i Oslo.
Les mer om tilskuddet på sidene til Utdanningsdirektoratet

Se de gjeldene satsene for tilskuddet

Stimuleringstilskudd for læreplasser 2021

Målet med tilskuddet er å få etablert flere plasser for lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater. Tilskuddet skal også bidra til at lærlinger og lærekandidater som er permitterte eller har blitt sagt opp på grunn av koronasituasjonen, får fullføre læretida og bidra til opplæring. Ordningen med fagbrev på jobb er ikke omfattet av tilskudded

Les mer om tilskuddet

Tilskudd til å gjennomføre kurs for kandidater innen fagbrev på jobb

Avdeling for fagopplæring inviterer opplæringskontorene og lærebedriftene i Oslo, til å søke om inntil 150 000 kroner for å gjennomføre kurs for medarbeidere i lærebedriftene med kontrakt om fagbrev på jobb. Flere opplæringskontorer med bedrifter i samme lærefag kan samarbeide om kurstilbud.

Les mer om tilskuddet