Tilskudd for lærebedrifter

Ordinært tilskudd

Bedrifter som har aktive kontrakter med lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater eller kandidater for fagbrev på jobb får tilskudd fra Utdanningsetaten. Bedrifter trenger ikke å søke, tilskuddet utbetales automatisk i juni og desember hvert år.
Les mer om tilskuddet på sidene til Utdanningsdirektoratet

Se de gjeldene satsene for tilskuddet

Tiltak for å ta igjen redusert opplæring etter pandemien

Nå kan opplæringskontorer og frittstående lærebedrifter søke om tilskudd til ekstra opplæringstiltak for nye lærlinger. Ordningen gjelder for lærlinger som har inngått lærekontrakt fra høsten 2021, og for nye lærlinger i 2022. Hensikten med tiltaket er å supplere redusert opplæring i Vg1 og Vg2 på grunn av pandemien.

Dere må jobbe med minimum ett av disse opplæringstiltakene for å søke:

  • Styrket opplæring i lærefaget
  • Tiltak for å gjøre lærlingene bedre yrkesforberedt

Søknaden sendes på eget skjema. Omfang av opplæringen, faglig innhold og budsjett for tiltaket må beskrives. Det er mulig å søke om inntil kr 10.000,- per lærling som deltar. Etter gjennomført opplæring, må deltagerliste sendes til avdeling for fagopplæring som grunnlag for utbetaling.

Det er løpende søknadsfrist for tiltaket, så lenge det finnes midler.

Last ned søknadsskjema her