Tilskudd for lærebedrifter

Basistilskudd

Bedrifter som tar inn lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, får et nasjonalt basistilskudd. Det samme gjelder bedrifter som har kandidater for fagbrev på jobb. Tilskuddet blir betalt ut av Oslo kommune til godkjente lærebedrifter i Oslo.
Les mer om tilskuddet på sidene til Utdanningsdirektoratet

Se de gjeldene satsene for tilskuddet

Tilskudd til å gjennomføre kurs for kandidater innen fagbrev på jobb

Avdeling for fagopplæring inviterer opplæringskontorene og lærebedriftene i Oslo, til å søke om inntil kr 150 000,- for å gjennomføre kurs for medarbeidere i lærebedriftene med kontrakt om fagbrev på jobb. Flere opplæringskontorer med bedrifter i samme lærefag kan samarbeide om kurstilbud.

Les mer om tilskuddet

Stimuleringstilskudd for læreplasser

Oslo kommune vil i 2022 bruke statlige stimuleringsmidler for å bidra til nye læreplasser, og til at lærlingene i byens bedrifter får fullført sin opplæring.

Lærebedrifter og opplæringskontor inviteres derfor til å søke om tilskudd. Tilskuddet gjelder lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

Les mer om tilskuddet

Tiltak for å ta igjen redusert opplæring etter pandemien

Nå kan opplæringskontorer og frittstående lærebedrifter søke om tilskudd til ekstra opplæringstiltak for nye lærlinger. Ordningen gjelder for lærlinger som har inngått lærekontrakt fra høsten 2021, og for nye lærlinger i 2022. Hensikten med tiltaket er å supplere redusert opplæring i Vg1 og Vg2 på grunn av pandemien.

Dere må jobbe med minimum ett av disse opplæringstiltakene for å søke:

  • Styrket opplæring i lærefaget
  • Tiltak for å gjøre lærlingene bedre yrkesforberedt

Søknaden sendes på eget skjema. Omfang av opplæringen, faglig innhold og budsjett for tiltaket må beskrives. Det er mulig å søke om inntil kr 10.000,- per lærling som deltar. Etter gjennomført opplæring, må deltagerliste sendes til avdeling for fagopplæring som grunnlag for utbetaling.

Det er løpende søknadsfrist for tiltaket, så lenge det finnes midler.

Last ned søknadsskjema her