Skjemaer og veiledere for lærebedrifter

Alle bedrifter skal benytte lærekontrakt, opplæringskontrakt eller kontrakt for fagbrev på jobb. Kopi av arbeidsavtalen mellom lærling og bedrift må være vedlagt kontrakten før den kan godkjennes.

Oppmelding til fag- og svenneprøve

Lærebedriften kan velge mellom digital oppmelding på VIGObedrift  eller sende inn skjema til Utdanningsetaten. 

Oppmeldingsskjema

Samtykke til tidlig fag- eller svenneprøve på grunn av koronasituasjonen

Søke om å bli godkjent lærebedrift

Fagbrev på jobb

Dette er Fagbrev på jobb

Lærekontrakt og opplæringskontrakt med arbeidsavtale

Arbeidsavtale for lærling og lærekandidat

Intern plan for opplæring

Halvårig vurderingssamtale

Oppfølgingsskjema

Dette er skjema bedriften kan bruke for å legge til rette for gode oppfølgingssamtaler.

Teoribestilling

Avbrudd i læretiden

Heving av lærekontrakt

Heving er et vedtak som blir fattet av avdeling for fagopplæring. Ta kontakt med veilederen for det aktuelle faget dersom dere ønsker å heve en kontrakt.

Forlenget læretid

Tilskudd til lærebedrift

Tilskudd til lærebedrift (udir.no).

Adresse og e-postadresse

Postadresse:
Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

E-post
postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Administrasjon og prosjekter

Sentralbord til avdeling for fagopplæring

Telefon: 23 05 10 07 (08:00 - 15:35)
E-post:

Avdelingsdirektør

Anita Tjelta
E-post:

Seksjonssjef for veilederseksjonen

Jan Tvedt
Telefon: 91 65 33 91
E-post:

Seksjonssjef for prøve- og kontraktsadministrasjon

Thomas Nordli Andersen
Telefon: 91 65 88 52
E-post:

Spesialkonsulent II

Long Le
Telefon: 91 65 88 51
E-post:

Spesialkonsulent II

Nina Merete Skovly
Telefon: 92 08 03 22
E-post:

Læreplasskurs, lærekandidater, praksisbrevkandidater og Vg3 i skole

Mari Snekkevåg Flyen
Telefon: 96 09 18 68
E-post:

Søknader om stimuleringstilskudd for læreplasser

Bushra Imran
Telefon: 96 09 18 38
E-post: