Lærebedrift

Skjemaer og veiledere for lærebedrifter

Viktig informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Koronasituasjonen har ført til endringer i fagopplæringa i Norge. Her har vi samlet relevant informasjon for deg som går i lære i Oslo.

Alle bedrifter skal benytte lærekontrakt, opplæringskontrakt eller kontrakt for fagbrev på jobb. Kopi av arbeidsavtalen mellom lærling og bedrift må være vedlagt kontrakten før den kan godkjennes.

Oppmelding til fag- og svenneprøve

Lærebedriften kan velge mellom digital oppmelding på VIGObedrift  eller sende inn skjema til Utdanningsetaten. 

Oppmeldingsskjema

Samtykke til tidlig fag- eller svenneprøve på grunn av koronasituasjonen

Søke om å bli godkjent lærebedrift

Fagbrev på jobb

Dette er Fagbrev på jobb

Lærekontrakt og opplæringskontrakt med arbeidsavtale

Arbeidsavtale for lærling og lærekandidat

Intern plan for opplæring

Halvårig vurderingssamtale

Oppfølgingsskjema

Dette er skjema bedriften kan bruke for å legge til rette for gode oppfølgingssamtaler.

Teoribestilling

Avbrudd i læretiden

Heving av lærekontrakt

Heving er et vedtak som blir fattet av avdeling for fagopplæring. Ta kontakt med veilederen for det aktuelle faget dersom dere ønsker å heve en kontrakt.

Forlenget læretid

Tilskudd til lærebedrift

Tilskudd til lærebedrift (udir.no).

Adresse og e-postadresse

Postadresse:
Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

E-post
postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Administrasjon og prosjekter

Sentralbord til avdeling for fagopplæring

Telefon: 23 05 10 07 (08:00 - 15:35)
E-post:

Konstituert avdelingsdirektør

Jan Tvedt
E-post:

Konstituert seksjonssjef - bedriftsveiledning

Hans-Erik Slokvik
Mobil: 990 36 502
E-post:

Nestleder - Seksjonssjef - prøve- og kontraktsadministrasjon

Marianne Waage
Mobil: 412 90 390
E-post:

Økonomikoordinator

Long Le
Mobil: 916 58 851
E-post:

Økonomiansvarlig

Erdem Topal
Mobil: 960 91 986
E-post:

Prosjektleder

Kristin Bergundhaugen
Mobil: 959 74 953
E-post:

Informasjonsmedarbeider

Ole Kristian Grønneng
Mobil: 944 97 901
E-post: