Til innhold

Kurs 2: Rollen som instruktør og veileder i Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon

Arrangementsinformasjon

Dato

Onsdag 27. mars

Tid

08:30-15:00

Sted

Grensesvingen 6, 0663 OSLO
Møterom: Svovelstikka (40 plasser)

Om aktiviteten

Kursholder: Kjersti Hovland

Avdeling for fagopplæring (FAG) arrangerer heldagskurs for instruktører og veiledere i Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon

Instruktørkurset tar utgangspunkt i forskjellige casebaserte hendelser i ulike lærebedrifter, samt veiledningspedagogikk og coaching.
Kurset vektlegger høy deltakeraktivitet og fokuserer på følgende hovedområder.:

  • Dagens ungdom som lærlinger
  • Rollen som instruktør og veileder
  • Relasjonsbygging som motivasjonsfaktor  à hvordan lede lærlingen i praktisk arbeid?
  • Hva menes med kvalitet i opplæringen?

Kursleder Kjersti Hovland er utdannet blomsterdekoratørmester og yrkesfaglærer. Hun har mange års erfaring med veiledning av lærlinger gjennom arbeid i BLOK –blomsterdekoratørfagets opplæringskontor og OSS –opplæringskontoret for service og samferdsel. 

Kjersti sitter i prøvenemnden i blomsterdekoratørfaget i Oslo og er leder av fagets nasjonale klagenemnd. Nå er hun fast ansatt ved HVL –Høgskulen på Vestlandet, der hun primært underviser på PPU-Y og ulike studier knyttet til Yrkesfaglærerløftet. 

Hun er kjent som en engasjert dame med klare og tydelige meninger om fagopplæring, som bruker aktive undervisningsformer, liker utfordringer og liker å utfordre for å stimulere til refleksjon hos kursdeltakerne.

 

Kurset er gratis.

 

Pris og påmelding

Påmeldingsfrist:

Tirsdag 19. mars

Påmelding:

Meld deg på kurset her.