Til innhold
Fag- og yrkesopplæring

Lærebedrift

Eksamen

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det er mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske. Kunnskapsdepartementet ser på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Koronasituasjonen: Viktig informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Hele landet er rammet av korona-viruset. Lærebedrifter får problemer, mange lærlinger blir permittert fra jobben og fag- og svenneprøver må utsettes.