Til innhold

Kurs for lærebedrifter

E-læringskurs for nye lærebedrifter

 • Obligatorisk digitalt kurs i prosessen for å bli godkjent lærebedrift
 • Nye faglig ledere får tilsendt påloggingsinformasjon
 • Kurset er gratis

Kurs 1: Grunnleggende innføring i fag- og yrkesopplæring

 • Innholdet i kurset omhandler grunnleggende innføring i fag- og yrkesopplæring
 • Målgruppen er faglig ledere
 • Kurset er gratis

Meld deg på kurs her.

Kurs 2: Rollen som instruktør og veileder

 • Temaer vil omhandle arbeidet med dagens ungdom som lærlinger
 • Målgruppen er instruktører og veiledere
 • Kurset er gratis

Meld deg på kurs her.

Kurs 3: Lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

 • Å være lærebedrift for lærlinger med særskilte behov
 • Behov for hjelp med tilpasset opplæring
 • Hva har lærlinger/lærekandidater med lærevansker/kognitive vansker behov for?
 • Kulturforskjeller
 • Tiltak og tilretteleggingsbehov for lærlinger/lærekandidater med psykiske utfordringer
 • Målgruppen er instruktører, veiledere og faglige ledere  
 • Kurset er gratis

Meld deg på kurs her.

Tilpassede kurs

Utdanningsetaten, avd. for fagopplæring kan tilpasse kurs for instruktører/veiledere og faglig ledere.

Ta kontakt for nærmere avtale om kursets tema/innhold og organisering: 
Send e-post