Fagbrev på jobb i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget

Opplæringsordningen «Fagbrev på jobb» er en fleksibel og kvalitetssikret vei til fagbrev. Voksne får mulighet til å få fagbrev på grunnlag av allsidig praksis og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

Det skrives en lærekontrakt på 1 – 3 år, avhengig av hvor mye relevant praksis den ansatte allerede har i faget. Den ansatte beholder sin lønn og arbeidsoppgaver, og bedriften mottar tilskudd. Den ansatte må påregne å bruke egeninnsats utenom arbeidstid for å tilegne seg kompetanse. Deltakeren følges opp av bedriften og opplæringskontoret gjennom hele læretiden. 

Det stilles følgende krav til den som ønsker å melde seg på:

  • Du må ha minimum 1 års relevant praksis
  • Du må være ansatt i en 50 % stilling eller mer i en godkjent lærebedrift og medlemsbedrift i Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag
  • Bedriften du jobber i er villig til å legge til rette for at du deltar i denne opplæringsordningen
  • Du må ha fullført grunnskoleopplæring eller være realkompetansevurdert til bestått
  • Du må snakke og skrive norsk på linje med andre lærlinger og faglærte i faget

Du kan lese mer om fagbrev på jobb på Utdanningsdirektoratet 

Her kan du søke om godkjenning som lærebedrift

Meld deg på her

Kontakt

For mer informasjon om oppstart, teoriundervisning og annet, ta kontakt med Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag.