Fag- og svennebrevutdeling

Utdanningsetaten og Oslo Håndverks- og Industriforening arrangerer fag- og svennebrevutdeling i Oslo rådhus to ganger i året, i mai og november. Utdelingen er en høytidelig seremoni som markerer at kandidatene har fullført og bestått opplæringen.

Utdelingen i november2023

Utdelingen holdes i den store rådhussalen i Oslo rådhus, hvor Nobels fredspris deles ut hvert år. Dette er en høytidelig seremoni, og det er viktig å møte pent kledd.

Påmelding

Aktuelle kandidater som skal motta sitt fag-/svennebrev har fått eget brev med påmelding

  • Mandag 27. november 2023 gjelder for elektrofag, helse og oppvekstfag, kontor- og administrasjonsfaget, IKT-servicefaget, Salgsfaget og Sikerhetsfaget
  • Tirsdag 28. november 2023 gjelder for alle andre fag

Invitasjon og adgangskort

En invitasjon med adgangskort vil bli sendt som e-post til kandidater som er påmeldt på utdelingen. Denne invitasjonen må du vise ved inngangen.

Har du ikke anledning til å delta?

Du kan også bestille fag- eller svennebrev på nett dersom du ikke har anledning til å delta på utdelingen.

Bestill fag- eller svennebrev