Til innhold
Skoleskyss

Vennetur for elever med enkelttransport

Har barnet ditt vedtak om skyss på grunn av funksjonshemming eller sykdom, og ønsker å ha venner eller søsken med i bilen?

Når kan elever kjøre alene i bil?

Transport av elever skal hovedsakelig foregå som oppsamlingstransport.

Enkelttransport kan organiseres:

  • dersom det av hensynet til eleven selv, medpassasjerer eller sjåføren ikke er hensiktsmessig/forsvarlig at eleven reiser sammen med andre elever
  • dersom oppsamlingstransport medfører urimelig lang reisetid, eller at oppsamlingstransport ikke er gjennomførbart fordi det er ingen andre elever som har vedtak om skoleskyss i området

Behov for enkelttransport vurderes av skolen i samarbeid med Oslo Taxibuss.

Når kan elever ta med venn eller søsken i transporten?

Bare elever som reiser alene i bil eller som reiser alene med ledsager kan ta med venn eller søsken i bilen (transporten). De kan bare ta med én bror/søster eller én venn per tur.  Bror/søster eller venn må gå på samme skole som eleven.

Skolen skal i samarbeid med foresatte vurdere om en elev kan ta med seg søsken eller venn i transport til/fra skolen

Skolen skal orientere Oslo Taxibuss om eleven kan ta med søsken/venn før første bestilling.
Oslo Taxibuss skal notere dette i sitt registreringssystem.

Bestilling av vennetur hjem fra skolen

Foresatte til eleven som ønsker å ha med en venn hjem, kan registrere eleven for vennetransport. Foresatte til eleven kan innhente samtykke fra opptil 5 venners foresatte, ved bruk av samtykkeskjema.

Samtykkeskjema til vennetur (PDF 0,1MB).

Foresatte til eleven som ønsker å ha med en venn hjem, leverer skjema for samtykke til skolen. Skolen oppbevarer disse sammen med en oversikt over vennene. Oversikten må inneholde kontaktinformasjon til foresatte.

Skolen gir beskjed til Oslo Taxibuss om at eleven kan ha med seg venner hjem i drosjen.

Oslo Taxibuss registrer i sitt system at eleven kan ha med seg venner hjem slik at sjåførene vet det når eleven skal hentes på skolen. Hvis ikke eleven har med seg venn når drosjen skal hente eleven så kjører drosjen, drosjen skal ikke vente.

Når eleven vil ha med seg venner hjem etter skolen gir enten eleven eller vennen beskjed til en ansatt på skolen slik at skolen er informert om transporten. Hvis skolen oppdager at vennen ikke er på listen over venner med samtykke, skal skolen nekte vennen å bli med på transporten.

Det er elevens tidspunkter i kjøreplan som gjelder, tidspunktene kan ikke endres fordi eleven skal ha med seg venner.

Ved ankomst elevens adresse overtas tilsynsansvaret for eleven og vennene til elevens foresatte i henhold til samtykkeskjemaet. Drosjen skal ikke kjøre vennene til andre steder enn elevens bostedsadresse.

Hvordan bestiller du søskentur til skolen?

Transport til skolen gjelder bare for elevens bror eller søster. De kan bare ta med én bror/søster per gang. Bror/søster må gå på samme skole som eleven.

Skolen må senest kl. 12:00 dagen før transporten gi beskjed til Oslo Taxibuss at eleven skal ha med seg en søster/bror neste dag. Skolen må oppgi elevens ID.

Hentetidspunktet følger avtalt kjøreplan. Hvis bror/søster ikke er tilstede når drosjen ankommer bostedsadressen, fraktes eleven alene til skolen. Foresatte må da varsle skolen om at bror/søster ikke ble med i drosjen.

Bror/søster transporteres sammen med eleven til elevens vanlige avleveringssted. Drosjen skal ikke kjøre bror/søster til andre steder enn avleveringsstedet.

Hvor mange venne- og søskenturer kan en elev ta?

Det er foreløpig ikke satt en grense for antall venne-/søskenturer, men vi legger til grunn at dette ikke vil gjelde for hver dag.