Skatt og avgift

Kemnerkontoret krever inn skatt fra personer og bedrifter i Oslo. Vi kontrollerer også at arbeidsgiverne trekker skatt og beregner arbeidsgiveravgift når de utbetaler lønn, at de sender inn a-meldinger og betaler inn skattetrekket og arbeidsgiveravgiften. 

Kemnerkontoret ønsker tips om:

 • Svart arbeid
 • Større betalinger med kontanter
 • Vippsbetaling til næringsdrivende via privatpersoner
 • Manglende faktura ved betaling for utført arbeid
 • Feil på lønnsutbetalinger
 • Firmabiler som skulle vært beskattet
 • Stønadsvindel
 • Skjulte verdier
  • Bilen eller boligen er registrert på en annen eier enn bruker
  • Bruker konto i andres navn
  • Penger eller eiendom skjult i utlandet
  • Oppbevaring av store kontantbeholdninger
 • Andre mistenkelig økonomiske forhold

Slik tipser du oss

Fyll ut vårt kontaktskjema

Ønsker du å være anonym?

Skriv inn 11.11.1111 i fødselsdatofeltet og "anonym" i feltene for fornavn, etternavn og e-post.