Til innhold
Skatt for upersonlige skattytere

Kontoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift

Hva kan du bestille?

Du kan bestille kontoutskrift eller saldoutskrift:

  • Kontoutskriften – reskontro – viser alle inn- og utbetalinger for en valgt periode.
  • Saldoutskriften viser hvor mye du skylder eller har til gode per i dag.

Bestill utskrift (logg inn)

Hvem kan du bestille for?

Du kan bestille utskrift

  • til deg selv
  • på vegne av en virksomhet eller organisasjon
  • for et konkurs- eller tvangsavviklingsbo

Hvor finner du utskriften?

Vi sender utskriften til din digitale postkasse, som digipost eller e-boks. Har du ikke en digital postkasse, sender vi den til meldingsboksen din i Altinn.

Du finner også bestillingen og svaret i meldingsboksen på Min side. Vi kan ikke sende opplysningene på e-post.

Bestiller du på vegne av andre?

Utskriften sender vi til meldingsboksen på MinSide og til Altinn. Du må ha rollen Kommunale tjenester for å få tilgang til svaret. Denne rollen er forhåndstildelt til daglig leder, styrets leder og til bostyrer, men kan også delegeres til andre.

Du kan bestille en utskrift selv om du ikke har rollen Kommunale tjenester. For å se svaret må du få tildelt rollen.

Kontakt Altinns brukerservice for hjelp til å endre roller i Altinn.

 

Kontakt Kemnerkontoret


Kemnerkontoret

Telefon: 23 00 80 00

Besøksadresse
Nydalsveien 24, 0484 OSLO

Postadresse
Postboks 4594 Nydalen

E-post: Kontakt oss her

Chat med kundesenteret på Oslo kemnerkontor