Til innhold
Skatt for upersonlige skattytere

Klage på skatteoppgjøret eller endre formues- og inntektsskatten?

Skattekontoret og Kemnerkontoret har ansvar for forskjellige områder når det gjelder skatten din.

Inntekts- og formuesskatten er feil

Hvis den fastsatte formues- og inntektsskatten er feil, må du kontakte Skattekontoret. Dette gjelder for eksempel feil

  • skatteklasse
  • inntekt
  • formue
  • fradrag
  • beregning av skatter og avgifter

Sjekk om du selv kan endre formues- og inntektsskatten eller om du må sende inn klage til Skattekontoret.

Du må betale restskatten selv om du har klaget

Selv om du har endret skattemeldingen selv, eller sendt inn en klage på et vedtak fra Skatteetaten, må du betale restskatten før fristen. Dette gjelder både privatpersoner og selskaper. Hvis du ikke kan betale mens endringen/klagen behandles, må du søke Kemnerkontoret om betalingsutsettelse. Selv om du har fått betalingsutsettelse, kan vi sikre kravet med pant eller motregne det. Forsinkelsesrenter løper fra forfall og til kravet er betalt.

Betalingsutsettelse for lønnstakere og pensjonister

Lønnstakere og pensjonister som har egenrettet, kan vente med å sende søknad om betalingsutsettelse til 3-4 virkedager før betalingsfristen. Når du har endret skattemeldingen selv, behandler Skatteetaten vanligvis dette innen fire uker. Du kan derfor få et nytt skatteoppgjør før betalingsfristen, slik at du ikke trenger en betalingsutsettelse.

Søk betalingsutsettelse

Betalingsutsettelse for bedrifter (enkeltpersonforetak og AS)

Bedrifter eller selskap som har egenrettet, kan vente med å sende søknad om betalingsutsettelse til 3-4 virkedager før betalingsfristen. Når dere har endret skattemeldingen selv, behandler Skatteetaten vanligvis dette innen fire uker. Dere kan derfor få et nytt skatteoppgjør før betalingsfristen, slik at dere ikke trenger en betalingsutsettelse.

Søk betalingsutsettelse bedrifter

Forskuddstrekket/forskuddsskatten er feil

Hvis skatteavregningen er feil, må du kontakte Oslo kemnerkontor. Det gjelder hvis

  • beløpene for innbetalt forskuddstrekk (skatt som arbeidsgiver har trukket) og forskuddsskatt ikke stemmer med dine oppgaver
  • innbetalt tilleggsforskudd ikke fremgår av skatteoppgjøret
  • det er foretatt motregning som du mener er feil
  • rentene på skatteoppgjøret er feil

Klage på manglende forskuddstrekk

Hvis forskuddstrekket (skatt som arbeidsgiver har trukket), ikke er kommet med på skattemeldingen/skatteoppgjøret, må du klage på avregningen.

Klagefristen er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret. Oslo kemnerkontor behandler avregningsklager for skattytere som er skattepliktige til Oslo.

Kontakt Kemnerkontoret


Kemnerkontoret

Telefon: 23 00 80 00

Besøksadresse
Nydalsveien 24, 0484 OSLO

Postadresse
Postboks 4594 Nydalen

E-post: Kontakt oss her

Chat med kundesenteret på Oslo kemnerkontor