Skatt for upersonlige skattytere

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere

Betalingsutsettelse

Opplever du økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan du søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav.

Skatteetaten overtar disse oppgavene

1. november 2020 overtar Skatteetaten kommunens skatteoppkreveroppgaver. Har du en sak under behandling da, blir den automatisk overført til Skatteetaten.

Upersonlige skattytere som aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten beregnes på grunnlag av fastsetting av formues- og inntektsskatt fra tidligere år.

Virksomheten mottar en forskuddsskatteseddel i januar som viser hvor mye dere skal betale. Beregnes skatten til under kr 2000, skrives det ikke ut forskuddsskatt.

Betale forskuddsskatt

Betalingsgiro sendes til adressen virksomheten er registrert med i Enhetsregisteret. Forskuddsskatten betales i to terminer. Hovedregelen er at beløpet i hver termin er lik halvparten av den sist fastsatte skatten.

De to terminene har samme forfallsdato hvert år.

Andre termin av forskuddsskatten som forfaller 15. april, får utsatt frist for innbetaling til 1. september. Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du kontakte Kemnerkontoret for tilbakebetaling.

  • 15. februar
  • 1. september (endret 2. april 2020)

Selv om du ikke har mottatt betalingsgiro, skal du likevel betale til forfall. Slik gjør du det:

  • Betal til kontonummer: 6345 06 03017
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO8363450603017
  • KID-nummer får du hos Skatteetaten.
    Velg skatteart: forskuddsskatt. Velg år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

Hvis du betaler for sent

Hvis virksomheten betaler for sent, må hele forskuddsskatten betales på en gang. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer.

Hvis virksomheten ikke betaler har Kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet ved tvang.

Virkemidlene er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kommer i tillegg.

Endre forskuddsskatt

Hvis fradragene eller inntekten er endret eller forskuddsskatten er feil, kan du søke Skatteetaten om endring.

Tilleggsforskudd

Blir skatten større enn beløpet du har betalt i forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd før 31. mai. På denne måten kan du unngå rentetillegg på restskatten.

Hvis du ikke kan betale

Forskuddsskatten skal betales ved forfall. Dette gjelder selv om du har søkt om å få endret skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger, innvilges bare unntaksvis.

Les mer om betalingsvansker

Kontakt Kemnerkontoret


Kemnerkontoret

Telefon: 23 00 80 00

Besøksadresse
Nydalsveien 24, 0484 OSLO

Postadresse
Postboks 4594 Nydalen

E-post: Kontakt oss her

Chat med kundesenteret på Oslo kemnerkontor