Skatt for personlige skattytere

Forskuddsskatt for personlige skattytere

Betalingsutsettelse

Opplever du økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan du søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav.

Skatteetaten overtar disse oppgavene

1. november 2020 overtar Skatteetaten kommunens skatteoppkreveroppgaver. Har du en sak under behandling da, blir den automatisk overført til Skatteetaten.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap, er du personlig skattyter og skal betale forskuddsskatt. Har du formue eller store kapitalinntekter, skal du også betale forskuddsskatt. Du kan ha både forskuddstrekk og forskuddsskatt for samme inntektsår.

Forskuddsskatten beregnes på grunnlag av siste fastsetting av formues- og inntektsskatt eller forventet overskudd. Grunnlaget for forskuddsskatten finner du på skattetrekksmeldingen din.

Betaling av forskuddsskatt

Du får tilsendt betalingsgiro fire ganger i året. Forfallsdatoene er de samme hvert år:

Første termin av forskuddsskatten som forfaller 15.mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai. Andre termin som forfaller 15. mai, får utsatt frist til 15. juli. Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du kontakte Oslo kemnerkontor for tilbakebetaling.

  • 1. mai (endret 14. mars 2020) 
  • 15. juli
  • 15. september
  • 15. november

Dersom du ikke betaler en termin ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling.

Selv om du ikke har mottatt betalingsgiro, skal du likevel betale innen forfallsdatoen. Slik gjør du det:

  • Betal til kontonummer: 6345 06 03017
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO8363450603017
  • KID-nummer får du hos Skatteetaten. Velg skatteart: forskuddsskatt. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

Tilleggsforskudd

Blir skatten større enn beløpet du har betalt i forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai. Da slipper du rentetillegg på restskatten.

Ved for sen betaling

Hvis du betaler for sent, må hele forskuddsskatten betales på en gang. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer.

Hvis du ikke betaler, har Kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet ved tvang.

Virkemidlene er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

Endre forskuddsskatt

Hvis fradragene/inntektene dine er endret eller forskuddsskatten er feil, kan du søke Skatteetaten om endring.

Har du betalt forskuddsskatt som senere blir satt ned slik at forskuddsskatten bortfaller, får du beløpet tilbake uten rentegodtgjørelse.

Kan du ikke betale

Forskuddsskatten skal betales til forfall. Dette gjelder selv om du har søkt om å endre skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger, innvilges bare unntaksvis.

Les mer om betalingsvansker

Kontakt Kemnerkontoret


Kemnerkontoret

Telefon: 23 00 80 00

Besøksadresse
Nydalsveien 24, 0484 OSLO

Postadresse
Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo


Telefon: 23 00 80 00

E-post: Kontakt oss her

Chat med kundesenteret på Oslo kemnerkontor