Til innhold
Kommunale avgifter

Betalingsutsettelse for kommunale avgifter og eiendomsskatt

Du kan søke om betalingsutsettelse i inntil 3 måneder. Du kan søke om å utsette enten hele eller deler av fakturaen.

Har du klaget på eiendomsskatten eller kommunale avgifter?

Du må i utgangspunktet betale fakturaen selv om du har klaget på eiendomsskatten eller kommunale avgifter. Men du kan søke om betalingsutsettelse hvis du ikke kan betale nå.

Får du medhold i klagen, får du tilbake det du har betalt for mye.

Betalingsutsettelse og forsinkelsesrenter

Du må betale forsinkelsesrenter fra fakturaen forfaller, selv om du får betalingsutsettelse. Du betaler forsinkelsesrenter til hele kravet er betalt.

Les mer om forsinkelsesrenter på regjeringen.no

Forsinkelsesrentesatsen er i Oslo midlertidig satt ned til fast sats på 3 % for kommunale krav. Dette gjelder for både eiendomsskatt og kommunale avgifter som blir betalt for sent. Det betyr at fra 25. mars 2020 beregnes forsinkelsesrente med en fast sats på 3 % i stedet for forsinkelsesrentelovens sats.

Når kan du søke om betalingsutsettelse?

Du kan søke om betalingsutsettelse hvis

  • du ikke kan betale
  • du skal betale på vegne av et dødsbo

Søk om betalingsutsettelse

Søk om betalingsutsettelse (logg inn)

Du får svar på søknaden innen 2 uker. 

Hvor finner du svaret på søknaden?

Privatpersoner

Søker du på vegne av deg selv, finner du svaret på søknaden

Organisasjoner

Søker du på vegne av en organisasjon, finner du svaret på søknaden

Du må ha rollen Post/arkiv eller Kommunale tjenester for å få tilgang til svaret i Altinn. Denne rollen er forhåndstildelt til daglig leder og styreleder, men kan også delegeres til andre.

Kontakt Altinns brukerservice for hjelp til å endre roller i Altinn.