Til innhold

Betalingsinformasjon kommunale avgifter

Kommunale eiendomsavgifter omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og feie- og tilsynsgebyr. Eiendomsskatt faktureres sammen med kommunale avgifter. Du får tilsendt faktura i god til før forfallsdato. Du bør bruke denne fakturaen for sikker og rask behandling av betalingen.

Kommunale avgifter for din eiendom

På Min side får du oversikt over kommunale avgifter og eiendomsskatt med fakturahistorikk for eiendommer som du eier i Oslo kommune. Logg inn på Min side for å se kommunale avgifter.

Betalingsinformasjon

Har du ikke fakturaen tilgjengelig, kan du bruke denne betalingsinformasjonen:

Kontonummer i DnB: 1315 01 02000

Ved betaling fra utlandet:

  • Swift/BIC: DNBANOKK
  • NO0313150102000

Har du ikke KID-nummer må du skrive i meldingsfeltet hvilket gårds- og bruksnummer betalingen gjelder.

Endre eier eller fakturamottaker

Endre eier eller fakturamottaker

Tilgodebeløp

Har du betalt inn for mye i kommunale avgifter og eiendomsskatt, betales dette i utgangspunktet tilbake til den samme bankkontoen du brukte ved innbetaling med KID-nummer. Hvis du ønsker tilbakebetaling til en annen konto, må du bruke skjemaet «Endre konto for utbetaling av tilgodebeløp» på denne siden. Kemnerkontoret tar ikke i mot telefonhenvendelser om endring av bankkontonummer.

Skylder du oss kommunale avgifter og eiendomsskatt fra tidligere, blir et eventuelt tilgodebeløp motregnet mot dette først. 

Endre konto for utbetaling av tilgodebeløp

Endre konto for utbetaling av tilgodebeløp

Forfallsdato

Kommunale eiendomsavgifter skal betales fire ganger i året
TerminBetalingsfristPeriode
125. marsjanuar, februar, mars
225. maiapril, mai, juni
325. augustjuli, august, september
425. oktoberoktober, november, desember

Eiendommer med vannmåler fakturerer vi også for en femte termin. Vi sammenligner da beløpet du har betalt inn i løpet av året med ditt faktiske forbruk. 

Vi sender også ut faktura for andre endringer i femte termin. For eksempel fakturerer vi forsinkelsesrenter hvis du har betalt noen av terminene etter forfallsdato.

Har du spørsmål om kommunale avgifter?

Oslo kemnerkontor har ansvar for å kreve inn de kommunale avgiftene og eiendomsskatten. Har du spørsmål om fakturaen eller betalinger, kan du kontakte Oslo kemnerkontor ved Avdeling for kommunale avgifter.

Lurer du på hvordan de kommunale avgiftene eller eiendomsskatten er beregnet, eller har innvendinger mot noen av gebyrene eller skatten, må du ta kontakt direkte med den ansvarlige etaten.

Betalingsvansker

Hvis du ikke betaler de kommunale avgiftene i tide, må du betale forsinkelsesrenter. Kemnerkontoret har plikt til å kreve inn de kommunale avgiftene. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler. Hvis du ikke kan betale, må du så raskt som mulig kontakte Kemnerkontoret.

Viktig informasjon til deg som representerer et organisasjonsnummer (virksomheter og organisasjoner mv.):

Frem til nå har Oslo kommune sendt fakturaer til Altinn, men printet og ettersendt fakturaer på papir hvis de ikke er blitt åpnet i Altinn i løpet av to virkedager. Fra og med 2. termin i 2018 vil vi ikke lenger gjøre dette. Det vil si at faktura kun sendes elektronisk til Altinn. Hvis du kan motta fakturaer på EHF-format, anbefaler vi at du ber oss om å sende faktura på dette formatet. Her kan du gi oss beskjed (velg kommunale avgifter).

Fakturaen din

  • Vi sender faktura elektronisk til deg.
  • Du mottar papirfaktura hvis du har reservert deg mot digital kommunikasjon fra stat og kommune.
  • Mottar du papirfaktura selv om du ikke har reservert deg mot digital kommunikasjon? Det kan skyldes at vi mangler opplysninger som fødsels- og personnummer, eller organisasjonsnummer. 

Hvor finner du fakturaen din?

Privatpersoner finner

  • elektronisk faktura (eFaktura) i nettbanken
  • ordinær faktura i den digitale postkassen (Digipost eller e-Boks), i innboksen i Altinn eller i meldingsboksen på Min side

Bedrifter og organisasjoner finner

  • ordinær faktura i innboksen i Altinn. Huk av for å representere bedriften eller organisasjonen når du logger på.
  • fakturaer sendt på EHF-format i systemet du mottar EHF-fakturaer i.

Kontakt Kemnerkontoret


Kemnerkontoret

Telefon: 23 00 80 00

Besøksadresse
Nydalsveien 24, 0484 OSLO

Postadresse
Postboks 4594 Nydalen

Kontaktskjema for e-posthenvendelser

Chat med kundesenteret på Oslo kemnerkontor