Tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2016 og 2017

Betalte du eiendomsskatt i 2016 eller i 2017? Du får tilbake alt du betalte i 2016, og en tredjedel av det du betalte for boliger og fritidseiendommer i 2017.

Når kommer pengene?

De aller fleste har allerede fått pengene. Men det gjenstår noen få.

Bor du i borettslag?

Det er borettslaget som betaler tilbake eiendomsskatten til andelseierne. Kontakt borettslaget ditt for informasjon om tilbakebetalingen. 

Tilfeller hvor vi ikke får betalt tilbake

  • Ugyldig konto - Flere har avsluttet kontoen siden 2016. Vi trenger riktig kontonummer.
  • Konto krever KID - Noen kontonummer krever KID-nummer for å motta innbetalinger. Send KID til kontonummeret til oss.
  • Hjemmelshaver er død – Vi trenger uskifteattest eller skifteattest som viser hvem som er arving(ene) etter avdøde. Er det flere arvinger må disse sende inn fullmakt der bare én av arvingene får fullmakt for å kunne sende inn kontonummer.
  • Eierskifte - Kreditfakturaen sendes automatisk til den som stod som fakturamottaker på faktureringstidspunktet. Tilbakebetalingen går til det kontonummeret som ble benyttet til innbetaling.
  • Mangler bobestyrerattest - Bobestyrer må sende inn bobestyrerattest, hvis noen sender inn på vegne av bobestyrer må fullmakt legges ved.
  • Slettet selskap - Hvis selskapet er slettet, må avviklingsleder sende inn dokumentasjon på hvem som er det «overtakende selskapet». Hvis dette ikke står registrert i BRREG, må dokumentasjonen legges ved.

Har du ikke fått pengene og ikke hørt noe? Ta kontakt med kemnerkontoret.

Hva får du igjen?

Eiendomsskatten 2016

Alle som betalte eiendomsskatt i 2016, får pengene tilbake. Du får igjen alt du betalte, med renter.

Eiendomsskatten 2017

Eiendomsskatten settes ned fra 3 promille til 2 promille. 

Du får igjen en tredjedel av eiendomsskatten du betalte for boliger eller fritidsboliger i 2017, med renter.

Eiendomsskatten for næringseiendommer og tomter var 2 promille i 2017, og betales derfor ikke tilbake.

Rentesatser

Rentesatsene fra 2016 - 2019: 

  • 2016: 6 prosent
  • 2017: 0,5 prosent
  • 2018: 0,5 prosent
  • 2019: 0,75 prosent

Rentesatsen ble i 2017 satt til å følge styringsrenten. Les mer om rentesatsene i forskriften (lovdata)

Hvorfor får du tilbake pengene?

Skrev ut eiendomsskatt for sent

Høyesterett har bestemt at Oslo kommune skrev ut eiendomsskatten i 2016 for sent og dømte Oslo kommune til å betale tilbake eiendomsskatten for 2016 til de som deltok i gruppesøksmålet og som hadde klaget innen fristen. Dette var omtrent 1100 personer.

Betaler tilbake til alle og reduserer eiendomsskatten for 2017

Bystyret vedtok 4. september å betale tilbake hele eiendomsskatten for 2016, og en tredjedel av eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger for 2017.

Siden eiendomsskatten for 2016 blir strøket, blir 2017 det første året med eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten kan ikke være høyere enn 2 promille når den innføres. Derfor reduseres eiendomsskatten i 2017 fra 3 til 2 promille for boliger og fritidsboliger. 

Næringseiendommer og tomter

Eiendomsskatten for næringseiendommer og tomter var 2 promille i 2017, og blir derfor ikke redusert.