Til innhold
Eiendomsskatt

Tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2016 og 2017

Betalte du eiendomsskatt i 2016 eller i 2017? Du får tilbake alt du betalte i 2016, og en tredjedel av det du betalte for boliger og fritidseiendommer i 2017.

Hvordan får du pengene? 

Du trenger ikke gjøre noe

Pengene betales tilbake til den kontoen du betalte eiendomsskatten fra. Mangler det kontoopplysninger, tar Kemnerkontoret kontakt.

Vi betaler tilbake termin for termin. Det var 2 terminer i 2016 og 4 terminer i 2017. Det kan ta litt tid fra du får den første tilbakebetalingen til du får den siste.

Betalte du eiendomsskatten fra forskjellige kontoer? Da får du beløpene tilbake på flere kontoer.

Flere eiere av boligen

Den som betalte eiendomsskatten får pengene tilbake. 

Er det flere eiere av boligen, må dere selv fordele pengene mellom dere.

Kreditfaktura

Den som fikk de opprinnelige fakturaene for eiendomsskatt, mottar kreditfaktura. Kreditfakturaen viser det du betalte for mye for den terminen, sammen med rentene. 

Du skal ha mottatt en kreditfaktura for hver termin du har betalt eiendomsskatt for. Det vil si at du kan ha mottatt inntil 6 kreditfakturaer. 

Du trenger ikke å gjøre noe med kreditfakturaene.

Hva får du igjen?

Eiendomsskatten 2016

Alle som betalte eiendomsskatt i 2016, får pengene tilbake. Du får igjen alt du betalte, med renter.

Eiendomsskatten 2017

Eiendomsskatten settes ned fra 3 promille til 2 promille. 

Du får igjen en tredjedel av eiendomsskatten du betalte for boliger eller fritidsboliger i 2017, med renter.

Eiendomsskatten for næringseiendommer og tomter var 2 promille i 2017, og betales derfor ikke tilbake.

Rentesatser

Rentesatsene fra 2016 - 2019: 

  • 2016: 6 prosent
  • 2017: 0,5 prosent
  • 2018: 0,5 prosent
  • 2019: 0,75 prosent

Rentesatsen ble i 2017 satt til å følge styringsrenten. Les mer om rentesatsene i forskriften (lovdata)

Når kommer pengene?

De aller fleste har fått pengene. 

Har du ikke fått pengene? 

I noen tilfeller har Kemnerkontoret manglet opplysninger for å betale tilbake pengene. Dette jobber Kemnerkontoret med nå. 

Du trenger ikke gjøre noe. Kemnerkontoret tar kontakt med deg om de trenger noe fra deg. 

Bor du i borettslag?

Det er borettslaget som betaler tilbake eiendomsskatten til andelseierne. Kontakt ditt borettslag for informasjon om tilbakebetalingen. 

Har du solgt eller kjøpt bolig?

Den som betalte eiendomsskatten til Kemnerkontoret, får pengene tilbake.

Ble eiendomsskatten delt mellom kjøper og selger? Da må de selv ordne en eventuell deling av det tilbakebetalte beløpet.

Melde inn kontonummer for utbetaling av eiendomsskatt

Fristen for å melde inn kontonummer har gått ut. Kemnerkontoret tar kontakt med deg om de mangler opplysninger for å betale tilbake.

Hvorfor får du tilbake pengene?

Skrev ut eiendomsskatt for sent

Høyesterett har bestemt at Oslo kommune skrev ut eiendomsskatten i 2016 for sent og dømte Oslo kommune til å betale tilbake eiendomsskatten for 2016 til de som deltok i gruppesøksmålet og som hadde klaget innen fristen. Dette var omtrent 1100 personer.

Betaler tilbake til alle og reduserer eiendomsskatten for 2017

Bystyret vedtok 4. september å betale tilbake hele eiendomsskatten for 2016, og en tredjedel av eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger for 2017.

Siden eiendomsskatten for 2016 blir strøket, blir 2017 det første året med eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten kan ikke være høyere enn 2 promille når den innføres. Derfor reduseres eiendomsskatten i 2017 fra 3 til 2 promille for boliger og fritidsboliger. 

Næringseiendommer og tomter

Eiendomsskatten for næringseiendommer og tomter var 2 promille i 2017, og blir derfor ikke redusert. 

Eiendomsskatt for 2020: utsending og betaling

Eiendomsskatten skrives ut mellom 17. og 29. februar. Første faktura kommer i mars. Bor du i borettslag? Kontakt styret i borettslaget ditt for spørsmål om din andel.