Til innhold

Regneeksempel næringseiendom og ubebygde tomter

Eiendom med eiendomsskattetakst (som ikke er bolig eller fritidsbolig)
Regneeksempel
Eiendomsskattetakstkr 1 000 000
Eiendomsskatt (3 promille av beregningsgrunnlaget)kr 3 000

 

Næringsiendom, verk og bruk med festeforhold
RegneeksemplerTotalt for eiendommenFesters andelBortfesters andel
Eiendomsskattetakstkr 1 000 000kr 800 000kr 200 000
Eiendomsskatt (3 promille av beregningsgrunnlaget)kr 3 000kr 2 400kr 600