Til innhold

Regneeksempel flere separate boligenheter

Her ser du eksempler på hvordan bunnfradrag beregnes.

Regneeksempel for eiendom på 100 kvm med eiendomsskattegrunnlag på 8 millioner med to boenheter:

  • Eiendomsskattegrunnlag (boligverdi redusert med 20 % eller eiendomsskattetakst) kr 8 000 000
  • Totalt areal: 100 kvm
  • Antall boligenheter: 2
  • Areal boligenhet 1: 70 kvm (70 % av totalarealet)
  • Areal boligenhet 2: 30 kvm (30 % av totalarealet)
Regneeksempel eiendomsskatt flere boligenheter
Hele eiendommen (100 %)Boligenhet 1 (70 %)Boligenhet 2 (30 %)
Eiendomsskattegrunnlagkr 8 000 000kr 5 600 000kr 2 400 000
Bunnfradrag (begrenset oppad til boligenhetens eiendomsskattegrunnlag, maksimalt 4,6 mill. kr)- kr 7 000 000- kr 4 600 000- kr 2 400 000
= Beregningsgrunnlagkr 1 000 000
Eiendomsskatt (3 promille av beregningsgrunnlaget)kr 3 000