Næringsnemnd for eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 2021

Eiendomsskatteseddelen sendes ut fra 17. til 28. februar. Første faktura kommer i begynnelsen av mars, cirka to uker før forfall. Forfall er 25. mars. Bor du i borettslag? Kontakt styret i borettslaget ditt for spørsmål om din andel.


Innkrevingsetaten

Nydalsveien 24, 0484 Nydalen

Telefon: 21 01 40 04

Medlemmer

Mæland, Martin

Leder av Næringsnemnd for eiendomsskatt

Hansen, Hans-Jacob

Nestleder av Næringsnemnd for eiendomsskatt

Pedersen, Kathrin

Medlem av Næringsnemnd for eiendomsskatt

Hanssen, Bente Børmark

Varamedlem av Næringsnemnd for eiendomsskatt

Helmo, Jan- Olav

Varamedlem av Næringsnemnd for eiendomsskatt

Rønne, Per

Varamedlem av Næringsnemnd for eiendomsskatt