Til innhold

Møte i Klagenemnd for eiendomsskatt 27.06.2018

Nedetiden vil kun vare en kort periode fra kl. 22:00 til ca 22:20, og årsaken er planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg.