Til innhold

Møte i Klagenemnd for eiendomsskatt 22.05.2019

Årsaken er oppgradering av designet. Vi beklager om dette er en ulempe for deg.