Til innhold
Sakkyndige nemnder for eiendomsskatt

Kemnerkontoret

Nydalsveien 24, 0484 Nydalen

Telefon: 23 00 80 00

Klagenemnd for eiendomsskatt

Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt  er utnevnt av bystyret. Klagenemnden behandler klager på eiendomsskatt som ikke har fått medhold i sin klage på utskrevet eiendomsskatt eller eiendomsskattetakst.

Medlemmer

Truyen, Jan Mathys

Leder av Klagenemnd for eiendomsskatt

Rogstad, Anne

Nestleder av Klagenemnd for eiendomsskatt

Aarnes, Vidar

Medlem av Klagenemnd for eiendomsskatt

Boye, Tor

Medlem av Klagenemnd for eiendomsskatt

Fløystad, Margrethe

Medlem av Klagenemnd for eiendomsskatt

Karlson, Cecilie Ingjerd

Varamedlem av Klagenemnd for eiendomsskatt

Rasmussen, Knut Fredrik

Varamedlem av Klagenemnd for eiendomsskatt

Carling, Josefine Evelyn

Varamedlem av Klagenemnd for eiendomsskatt