Konfig for eiendomsskatt MVP

Eiendomsskatt for 2021

Eiendomsskatteseddelen sendes ut fra 17. til 28. februar. Første faktura kommer i begynnelsen av mars, cirka to uker før forfall. Forfall er 25. mars. Bor du i borettslag? Kontakt styret i borettslaget ditt for spørsmål om din andel.