Til innhold

Betaling av eiendomsskatt

Slik betaler du eiendomsskatt for 2019

Eiendomsskatt og kommunale avgifter samles

Eiendomsskatten for 2019 faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura. Unntaket er sameier som mottar en felles faktura for kommunale avgifter. Seksjonseierne i slike sameier får egen faktura for eiendomsskatt. 

Betales i fire terminer

Eiendomsskatten (og kommunale avgifter) skal betales i fire terminer. Betalingsfrister i 2019 er:

 • 25. mars (første termin)
 • 27. mai (andre termin)
 • 26. august (tredje termin)
 • 25. oktober (fjerde termin)

Faktura sendes vanligvis ut ca. tre uker før forfallsdato. Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage. Les mer om hvordan du klager på eiendomsskatten.

Faktura

 • Vi sender ut fire fakturaer for eiendomsskatt og kommunale avgifter. Fakturaene sendes vanligvis ut ca. tre uker før betalingsfristen (se over). Fakturamottakeren kan benytte betalingsinformasjonen til å opprette avtalegiro og/eller eFaktura. Dersom du allerede har eFaktura/avtalegiro for kommunale avgifter, vil du motta fakturaen for eiendomsskatt på samme måte. Merk imidlertid at mange mottar kommunale avgifter samlet i sameier, mens eiendomsskatten sendes ut per seksjon. 
 • Kontonummer er 1315.01.02000. Husk å benytte riktig KID-nummer ved innbetaling.
 • Fakturaen sendes til den som er oppført som fakturamottaker for eiendommen på eiendomsskatteseddelen.
 • Er beregnet eiendomsskatt mindre enn 50 kroner, kreves den ikke inn, og det blir heller ikke sendt faktura.
 • Hvis en eiendom eies av flere, eller det skjer et eierskifte i løpet av 2019, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler eiendomsskatten.
 • Beløpet som står på eiendomsskatteseddelen viser den totale eiendomsskatten for hele eiendommen.

Fakturaen din

 • Vi sender faktura elektronisk til deg.
 • Du mottar papirfaktura hvis du har reservert deg mot digital kommunikasjon fra stat og kommune.
 • Mottar du papirfaktura selv om du ikke har reservert deg mot digital kommunikasjon? Det kan skyldes at vi mangler opplysninger som fødsels- og personnummer, eller organisasjonsnummer. 

Hvor finner du fakturaen din?

Privatpersoner finner

 • elektronisk faktura (eFaktura) i nettbanken
 • ordinær faktura i den digitale postkassen (Digipost eller e-Boks), i innboksen i Altinn eller i meldingsboksen på Min side

Bedrifter og organisasjoner finner

 • ordinær faktura i innboksen i Altinn eller i meldingsboksen på Min side. Velg å representere bedriften eller organisasjonen når du logger på. Du må ha rollen «Kommunale tjenester» eller «Post/arkiv» for å få tilgang til fakturaen.
 • fakturaer sendt på EHF-format i systemet du mottar EHF-fakturaer i.

Oslo kemnerkontor, ved Avdeling for kommunale avgifter, krever inn eiendomsskatten på vegne av kommunen.

Eiendomsskatteseddelen viser hvordan eiendomsskatten er beregnet. Eiendomsskatteseddelen sendes til eiere av eiendommer som får eiendomsskatt. Du kan også se eiendomsskatteseddelen på Min side. Eiere av eiendommer som får 0 kroner i eiendomsskatt kan også se eiendomsskatteseddelen på Min side.

Logg inn på Min side for å se eiendomsskatteseddelen.

Logg inn på Min side for å se faktura for eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Endre fakturamottaker

Fakturamottaker for eiendomsskatten er i utgangspunktet eldste eier av eiendommen eller samme person som mottar faktura for kommunale avgifter for eiendommen.

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom, har du ansvaret for å betale eventuell eiendomsskatt. Fakturamottaker er oppgitt på eiendomsskatteseddelen.

Endre fakturamottaker/fakturamottakers adresse

Betalingsvansker 

Hvis du ikke betaler eiendomsskatten i tide, må du betale forsinkelsesrenter. Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Eigedomsskattelova. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.
Hvis du ikke kan betale, må du kontakte Kemnerkontoret ved Avdeling for kommunale avgifter før forfall på den første fakturaen. E-postskjema for kontakt finner du her.

Ettergivelse

Dersom særlige grunner gjør at det er særs urimelig om hele eller deler av eiendomsskatten kreves inn, kan man søke om nedsettelse eller ettergivelse. En eventuell ettergivelse eller nedsettelse vil kun gjelde for ett år. Eiendomsskattekravet er, som for de kommunale avgiftene, sikret med lovfestet pant i eiendommen. Søknad om ettergivelse avgjøres av byrådet. 

Søknaden må inneholde:

 • informasjon om hvilken eiendom det søkes ettergivelse for (gårdsnr/bruksnr/festenr/seksjonsnr)
 • begrunnelse for søknaden og relevant dokumentasjon.

Søknaden sendes til Eiendomsskattekontoret, Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo.

Relevante lenker